Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Bränslebyte - Ett stående inslag under en revisionsavställning

Publicerad
4 juni 2021

En gång om året ställer vi av Oskarshamn 3 för revision. En återkommande punkt på agendan, utöver nödvändig service, är byte och omflyttning av bränsle. Då byter vi ut en del av bränslet och flyttar om vissa bränsleelement för att göra anläggningen redo för nästkommande driftperiod. Hur går det egentligen till och varför behöver vi göra det?

För att anläggningen ska kunna fungera som planerat behöver vi ha rätt förutsättningar för vår härd och vårt bränsle. Under en driftperiod förbrukas en del av bränslet, varför man byter ut bränslet med minst energi mot nytt med mer energi. Hur stor andel av bränslet som byts ut är beroende av ett antal olika faktorer.

- Andelen av bränslet som byts ut beror dels på hur lång kommande driftperiod är, vilket bränsle som ska sättas in samt hur mycket energi som finns kvar i det befintliga bränslet, menar Pieter Lundqvist, reaktorfysiker på OKG. Vanligtvis omfattas omkring en femtedel av bränsleelementen.

Planeringen för ett bränslebyte innefattar många steg och många aktörer är involverade i processen.

- En teknisk fråga om bränslebyte startas omkring ett och ett halvt år före revisionen, menar Pieter och fortsätter.

- OKGs reaktorfysiker räknar och designar härden för kommande driftsäsong och tar fram en cykelspecifik säkerhetsredovisning som skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Reaktorunderhåll planerar och koordinerar vilka andra jobb som behöver genomföras och som kräver urladdat bränsle. Därefter tas en driftorder och ett laddschema fram för att på ett säkert sätt genomföra bränslebytet samt omflyttningen.

- Vid revision när vi klarställt reaktorn för bränslebyte, vill säga efter att vi lyft av kupol och reaktortanklock samt nödvändiga interna delar, laddas bränslet ur med hjälp av en laddmaskin, beskriver Benny Karlsson, planerare och underhållsingenjör för mekaniskt underhåll.

Urladdningen sker enligt ett etablerat laddschema av personal som går skift dygnet runt. Medverkande i processen är en laddmaskinförare och en bisittare som dubbelkontrollerar alla operationer, i ständig dialog med en person i kontrollrummet. Varje byte eller förflyttning skrivs på med signatur och klockslag. Efter att härden är återladdad utförs nivåkontroll och härdläsning för att säkerställa att alla bränsleelement står i rätt position och på rätt plats.

- Att ta fram en härddesign är nu mer utmanande än någonsin, berättar Pieter. Detta eftersom vi har flera olika bränslen designade för både O1, O2 och O3 i O3s härd.

I relation till just utmaningar lyfter Benny det viktigaste när man arbetar med bränslebyte och omflyttning.

- Det absolut viktigaste att alltid hantera bränsle med lugn och respekt, menar han. Ibland är tidplanerna snäva och det händer oförutsedda saker, då gäller det att inte rusa iväg.

Under tisdagen den 1 juni avslutades bränslebytet på O3 efter ett par dagars intensivt arbete, vilket innebär att reaktorn nu är redo för en ny driftperiod.

Personal i laddmaskinen i reaktorhallen