Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Årets revision är en logistisk utmaning

Publicerad
25 juni 2020

I augusti anländer 900 leverantörer och experter till revisionen vid OKG. En revision som i år ser annorlunda ut mot hur den brukar med anledning av den pågående pandemin. Hur jobbar vi med att skydda personal och säkra driften långsiktigt i Coronatider?

För att underhålla ett kärnkraftverk krävs att man med jämna mellanrum genomför bränslebyten, ombyggnationer, uppgraderingar och provningar av säkerhetssystemen, för att se till att utrustningen fungerar som den ska. Revision görs vanligtvis under sommaren då elbehovet är lägst jämfört med andra tider på året.

I kölvattnet av coronaviruset blir årets revision extra logistiskt utmanande. Inom kort kommer det omkring 900 strålskyddstekniker, svetsare, ställningsbyggare, elektriker med flera hit från många olika delar av världen för att underhålla reaktorn. Ett normalt år hade de jobbat nära varandra, ätit i samma matsal och varit grannar i stugbyn.

Att förlänga perioden är en del i att "covid-säkra" processen

I år har vi fått tänka annorlunda. Patrik Köhler är ansvarig för övergripande pandemifrågor på OKG och har, förutom att vara med om att förändra arbetssätten under pandemin, även varit drivande i att "covid-säkra" årets revisionsprocess och varit drivande i den pandemi-arbetsgrupp som tillsattes under våren.

 – För att hantera frågeställningar kopplade till corona har vi bland annat förlängt revisionen med tre veckor. Det gör vi för att personalen ska kunna genomföra årets revision på ett pandemisäkert sätt, bland annat genom att hålla social distans, säger Patrik Köhler.

 OKG är en samhällsviktig aktör, vilket betyder att driftavbrott i verksamheten kan ge upphov till olika typer av samhällsstörningar. Därför finns det redan rigorösa system och processer som säkerställer en säker arbetsmiljö. Den långa vanan av radiologisk verksamhet har gjort att verksamheten har invanda skyddsmönster. Tid, avstånd och skärmning är principer som framgångsrikt går att tillämpa även under en pandemi.

Vi har tittat på varje tänkbart scenario för att förhindra smittspridning

Under våren har det varit extra uppföljning på sjukfrånvaron hos driftpersonalen och hög beredskap för om någon skulle utveckla symptom. För att förbereda de internationella experter som ska genomföra årets revision, har OKG skickat ut information om hur man genom en kombination av åtgärder inne i kraftverket och social distansering, ska förhindra smittspridning.

– Vi har under våren haft företag från andra länder som undrat över hur vi har löst olika frågor kopplade till pandemin. Efter redogörelse för våra lösningar upplever jag att oron kring detta har minskat. Det gäller både på kärnkraftverket, där vi har skapat sektioner och avståndsmarkeringar för att man ska kunna hålla distans, till den stugby vi själva ansvarar för. Sedan måste förstås varje medarbetare också ta sitt individuella ansvar – så som att utöva social distansering även när man rör sig i lokalsamhället – exempelvis i matbutiken eller om man går ut och äter. I stugbyn har vi tillämpat vissa åtgärder, så som att stänga de funktioner där social distansering inte är möjlig till exempel i gymmet. Istället uppmuntrar vi gympass i det fria och promenader. Vi har försökt göra allt för att både svensk arbetskraft, men även den så viktiga utländska arbetskraften ska känna sig säkra under årets process. Genom en säker och väl genomförd revision säkerställer vi långsiktigt vårt viktiga bidrag till det svenska elsystemet, säger Patrik Köhler.

Kort fakta

Enligt den tidigare tidplanen skulle revisionen ha startat den 22 augusti, för att avslutas den 26 oktober. Nu kommer revisionen istället att påbörjas den 1 augusti med fortsatt slutdatum den 26 oktober.