Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Är du en energitjuv?

Publicerad
22 augusti 2022

Effekt, kraft, spänning och överföring, det är nyckelord som OKG ofta förknippas med. Men det finns mer som är kopplat till energi, energitjuvar till exempel. Känner du någon – eller är du själv en sådan?

På senare år har begreppet ”energitjuv” florerat i olika mediala sammanhang. Vid en första anblick kan man anta att det handlar om apparater och manicker som drar onödigt mycket ström eller kanske människor som slösar på elen i onödan? Just i detta fall handlar det dock om hur man är som person, vilken inställning man har samt hur man beter sig och påverkar människor i sin omgivning.

Att vara en energitjuv behöver inte enbart vara något negativt. Men att vara medveten om hur man beter sig är avgörande för att bidra till en positiv företagskultur där varje medarbetare känner glädje och ges möjlighet att utvecklas. Anna Bennich, psykolog och författare, har flera gånger diskuterat och belyst ämnet i olika mediala sammanhang.

- Energitjuven är en person som ofta klagar och gnäller över sina problem samtidigt som den ofta ser sig själv som extra utsatt och motarbetad. Den är inte sällan väldigt envis och gör vad som krävs för att få sin vilja igenom, oavsett om omgivningen inte håller med, sa Anna Bennich, till TV4 den 10/8 – 2022.

- Ett annat beteende som karaktäriserar en energitjuv är att den ofta ger personer i sin närhet dåligt samvete. Detta genom att påtala brister samtidigt som den själv iklär sig en offerkofta, fortsatte hon.

Ett sätt för att synliggöra energitjuvs-beteende på arbetsplatser är att ge feedback till varandra, samtidigt som var och en ställer frågor till sig själv:

Hur rolig kollega är jag? Hur blir jag bemött av andra? Slutar personer i min omgivning ofta lyssna när jag pratar? Har jag ett mer negativt än positivt synsätt? Att ställa nyfikna frågor till andra, inte bara belysa nackdelar och brister utan också poängtera fördelar och styrkor, göder ett optimistiskt arbetssätt. Det är annars lätt att dränera sin omgivning på energi genom att ständigt prata om sig själv eller klaga över alla problem i livet.

Det är inte alltid enkelt att undvika att vara en energitjuv - alla har både bra och mindre bra dagar i livet - men att skapa en vetskap kring fenomenet kan ha en stor positiv effekt på både dig själv och dina medmänniskor. Det kan även göra det lättare att överföra erfarenheter och kunskap till andra, när vi får feedback på vårt eget beteende. På så vis kan du påminna både dig själv och dina medarbetare om vikten av att tänka efter innan man pratar och även uppmärksamma hur man uttrycker sig.

- Be någon som står dig nära att tala om när du beter dig som en energitjuv. Detta kan vara obehagligt och frustrerande att höra, men också väldigt effektivt, resonerade Anna Bennich.

Så tillbaka till nyckelorden effekt, kraft, spänning och överföring. Nästa gång dessa begrepp kommer på tal, påminn dig om att analysera ditt eget beteende och även utvärdera hur du och dina kollegor beter sig mot varandra.

Vilken effekt har mitt beteende på andra? Skapar saker jag säger och gör onödiga spänningar i gruppen? Våga säga ifrån om du tycker någon beter sig som en energitjuv. Men se till att ge konstruktiva råd i stället för att klanka ner på och nedvärdera sådant du inte håller med om. Med färre energitjuvar finns det stora möjligheter att minska social spänning, förbättra överföring av kunskap och skapa en kultur fylld av kraft och energi.