Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

2020 – en kravställd milstolpe för långtidsdrift

Publicerad
19 december 2019

Efter flera års rekordvolymer kommer produktionsåret 2020 att innebära ett trendbrott. Istället för rekordvolymer ett enskilt år är siktet inställt på att säkerställa förutsättningar för drift under många år framöver.

Senast den 31 december 2020 ska ett system för oberoende härdnödkylning vara installerat vid Oskarshamn 3 (O3). Detta kravställda säkerhetssystem är en konsekvens av de erfarenheter som dragits av de reaktorhaverier i Fukushima som orsakades av naturkatastrofen på den japanska ostkusten 2011.

Den planerade revisionsavställningen på 65 dygn är inte bara en förutsättning för fortsatt drift vid O3. Det är också en synnerligen omfattande och komplex aktivitet.

– I vårt planeringsarbete försöker vi efter bästa förmåga både förutse och förebygga de risker som är förenade med arbetet, berättar produktionschef Mats Ekblad. Vi vet att vi har att anta en lång rad utmaningar, främst beträffande transporter och logistik i anläggningen.

Med personsäkerheten i fokus

Mats pekar också på att det stora antalet resurser som krävs för installationerna kommer att ställa särskilt stora krav på arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö. Med så omfattande arbeten är det viktigt att personsäkerheten hamnar i fokus. Säkerhet går som alltid före tidsplan.

– Vi kommer därför att lägga ännu större vikt vid träningsmomenten i vår arbets- och beteendesimulator i UBH, fortsätter Mats. Där lägger vi kort och gott grunden för ett professionellt beteende i praktiken.

Risken för förseningar inom en rad olika områden måste också beaktas. Särskilt eftersom det är många olika arbeten som ska synkroniseras. Ett antal förberedande installationer som alltså görs under drift blir särskilt vitala för utfallet. Det fortsatta planeringsarbetet under det närmast kommande halvåret blir avgörande för den förväntade framgången med revisionsarbetena.

Daglig drift på hög nivå

Det är därmed i ovanligt hög utsträckning också revisionsavställningen som ger förutsättningarna för produktionsplaneringen för nästa år.

– Vi siktar naturligtvis på att den dagliga driften ska hålla samma nivå som de senaste åren, avslutar Mats Ekblad. Vi försäkrar oss om detta genom löpande återträning och kompetensutveckling i alla led. Med fokus på ett behovsstyrt förebyggande och avhjälpande underhåll i anläggningen vill vi självklart bibehålla de senaste årens höga tillgänglighet under
driftperioden.