Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Inpasseringskontroll

Alla som ska till OKG måste genomgå ett antal kontroller. När du kör in på vårt industriområde möts du först av en kontrollstation. För att sedan kunna komma vidare in på bevakat område passerar du en inpasseringskontroll.

Kontrollstation

När du anländer till OKGs industriområde passerar du in via en kontrollstation. Vid kontrollstationen kontrolleras samtliga fordon som ska in på området och du uppmanas att visa ditt passerkort. Om du inte har en tillträdeshandling ska du uppge ditt ärende och din identitet. Var även beredd på att uppge kontaktperson på OKG till skyddsvakten.

Samtliga fordon som inte är vanliga personbilar passerar in via separata körfält och på dessa fordon utförs mer omfattande kontroller. För att undvika köer vid rusningstrafik får personbilar under denna period även använda de körfält som är markerade med "Övriga fordon" förutsatt att de visar grönt ljus.

Tillträdeskontroll

För att komma in på bevakat område måste en tillträdeskontroll passeras. Detta innebär att du behöver verifiera din identitet med hjälp av fingeravtrycksavläsning. Venskanning används som alternativ metod för de personer som inte har läsbara fingeravtryck.

Otillåtna föremål

Nedan följer exempel på föremål som inte får medföras:

  • Föremål som kan skjuta iväg projektil eller vålla skada

  • Kastvapen

  • Sprängämnen, ammunition, tändhattar och detonatorer

  • Alla slags knivar, bajonetter etc.

  • Knogjärn, klubbor, batonger

  • Alkohol och centralstimulerande substanser

  • Kamera

  • Brännbara vätskor, kemikalier, syror, gaser, sprayer och trycksatta kärl.*

* Dessa föremål ska hanteras via OKGs godsmottagning.

Säkerhetskontroll

Placera ytterkläder, huvudbonad, mobiltelefon, elektronik, bagage, metallföremål och OKG-legitimation i en plastback på rullbandet. Du passerar sedan genom en metalldetektorbåge som reagerar på olika typer av metallföremål.

Vid utslag finns det flera sätt för väktaren att kontrollera orsaken. Väktaren kan låta dig gå igenom bågen igen, söka av dig med handburen metalldetektor eller göra en manuell kontroll.

Vid säkerhetskontrollerna för gods och fordon utförs avsökning med sprängämnesdetektor och i vissa fall även med hundar.

Extra säkerhetskontroll

Via ett slumpvis urval kan även en extra säkerhetskontroll utföras bestående av sprängämneskontroll och utandningsprov. Avsökningen tar endast någon minut.