Oskarshamn nuclear power plant - OKG (to the startpage)

Utvecklande möjligheter på OKG

Published
November 22, 2022

OKGs verksamhet granskas ständigt av såväl egna medarbetare som media, myndigheter och internationella organisationer. Det är mycket utvecklande för företagets verksamhet.

OKG hjälper också till att granska andra kraftverk i världen för att möjliggöra erfarenhetsöverföring och utveckling. Exempelvis samarbetar företaget med WANO (World Association of Nuclear Operators) och IAEA (International Atomic Energy Agency).

Salah Kanaan på teknikavdelningen på OKG, har tidigare varit på uppdrag för WANO och granskat kärnkraftverk i Frankrike, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Slovenien, Kina, Argentina, Brasilien, USA, Finland och i Sverige.

- Det är väldigt utvecklande och man bygger upp ett stort kontaktnät, säger Salah.

Det finns också granskningar som sker inom Uniper-koncernen. Salah medverkade själv nyligen på en så kallad iOMMA-bedömning av en anläggning i sydöstra Storbritannien. I januari granskar han ytterligare ett kraftverk i norra Wales.

Detta är ett utmärkt exempel på de möjligheter till nya uppdrag som finns inom koncernen. Genom erfarenhetsöverföring mellan anläggningar och samverkan på den internationella marknaden, skapas positiva synergier, samtidigt som verksamheterna utvecklas. Både för OKG som företag och de verksamma individerna. Att fortsätta erbjuda möjligheter till nya utmaningar och stimulerande arbetsuppgifter är en självklarhet för Uniper. Inte minst för att stärka kvalitén på arbetet och också för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, där varje medarbetares personliga utveckling värdesätts.