Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Alla som arbetar på OKG vara drogtestade från och med den första arbetsdagen. Testet utförs av företagshälsovården eller på annan vårdinrättning, och analysen måste ske i ackrediterat laboratorium. Drogtestet ska innehålla test av cannabis, kokain, heroin/morfin, amfetamin samt bensodiazepiner och detta ska framgå av intyget.

Intyg om godkänt drogtest tillhandahålls av vårdinrättning och skickas till OKG innan ankomst. För att ett intyg ska vara godkänt måste det innehålla följande information:

  • Persondata - namn, och personnummer

  • Datum för provtagning

  • Datum och underskrift av behörig utfärdare

  • Vilka substanser som är testade

Svarstiden på drogtest är längre än på den radiologiska läkarundersökningen. Drogtest måste därför göras i god tid före föranmälan till OKG. Entreprenören svarar för samtliga kostnader för drogtestet. Vid tjänstebesök krävs inget drogtest.

Intyg skickas antingen via post eller e-post till:

OKG AB
Centralvakten/Reception
572 83 Oskarshamn

Centralvakten Reception/Tillträde

Repetitionskrav

Drogtestet ska utföras med tre års intervall.