Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Bränslet i en kärnreaktor

Bränslet vi använder består huvudsakligen av uran men även små andelar plutonium. Läs om vilka miljökrav vi ställer på våra leverantörer, hur brytning går till samt uranets egenskaper.

Vad är uran?

I ett kärnkraftverk används anrikat uran som bränsle, ett grundämne som är väldigt vanligt över hela jordklotet.

Viktigt med bra arbetsmiljö i gruvorna

Precis som i all gruvdrift är det viktigt med en bra arbetsmiljö i urangruvorna. Gruvdriften i en urangruva skiljer sig marginellt från driften i andra gruvor.

Noggranna kontroller - en självklarhet!

OKGs upphandling av uran sker alltid efter noggrann utvärdering av leverantörens miljö- och kvalitetsprogram, samt leverantörens program för Corporate Responsibility. Utöver detta gör OKG även regelbundet egna kontroller, så kallade auditeringar. 

Vad används plutonium till?

I naturen finns små mängder plutonium som bildas genom att fria neutroner infångas av uran på samma sätt som i en kärnreaktor. Plutonium har tre betydande användningsområden; i kärnbränsle, i kärnladdningar och i batterier för speciella ändamål.

Transmutation

Transmutation - en komplicerad process där ett material bestrålas och omvandlas till ett ämne med en kortare halveringstid.