OKG

Högskola & universitet

Människan är den viktigaste resursen för förverkligande av våra visioner och mål. Inom OKG ska vi därför på bästa sätt ta till vara och utveckla de mänskliga resurserna. Vår främsta tillgång är vår kompetens och vårt engagemang. Det är vi alla tillsammans som skapar en god arbetskultur.

Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats där alla förädlar sin anställningsbarhet, mår bra, trivs, utvecklas och presterar. Den som jobbar på OKG får möjlighet att skapa sig ett stort nätverk inom företaget men även i olika branschnätverk.

Nordic Nuclear Trainee Program

Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att hantera klimatutmaningen! Nordic Nuclear Trainee Program 2020 är ett samarbete mellan Fortum, TVO, Uniper och Vattenfall, #nuclearhero. Programmet erbjuder en exklusiv plattform för en fortsatt karriär i en spännande och expansiv bransch.

Läs mer om programmet på www.nuclearhero.com.

Sidan uppdaterad den 22 november 2019