OKG

Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är ett begrepp som inte går att ge en klar och entydig definition av. Därför har vi på OKG valt att arbeta med en enkel modell av säkerhetskultur som utgörs av tre delar: förståelse, riskstyrning och beteende.

Begreppet säkerhetskultur kan beskrivas som en form av risk- och säkerhetsmedvetenhet som finns med i det dagliga arbetet. Detta innebär att man i sitt arbete ska vara skärpt och tänka längre än själva handlingen och reflektera över hur konsekvenser i handlingen kan påverka säkerheten.

På OKG är ett viktigt tema inom säkerhetskultur att försöka bevara ett klimat där man kan ifrågasätta, komma med förslag till förbättringar och samtidigt vara lyhörd, alltså en god dialog för ökad insikt och förståelse. Men detta räcker inte, alla på OKG måste också agera och handla med säkerheten i fokus. Detta är basen för en god säkerhetskultur.

Sidan uppdaterad den 16 december 2019