OKG

Nödkylsystem

Nödkylsystemet för reaktorhärden har till uppgift att med hjälp av härdstrilar kyla reaktorhärden med vatten från kondensationsbassängen om vattennivån i reaktortanken skulle sjunka under en viss nivå.

Det har flera redundanta (flerdubbla) dieselsäkrade kretsar som kan fungera oberoende av varandra.

Sidan granskad den 27 mars 2018