OKG

Hur säker är en reaktor?

Kärnkraftverk måste vara konstruerade så att radioaktiva ämnen inte kan komma ut på ett okontrollerbart sätt. Även vid ett stort haveri ska reaktorinneslutningen hållas intakt och det ska gå att uppnå ett stabilt sluttillstånd där den skadade härden hålls kyld och vattentäckt.

Reaktorsäkerheten bygger på följande principer:

Barriärsystemet

Barriärsystemet bygger på principen om att det ska finnas flera barriärer som kompletterar och omsluter varandra, om en barriär inte fungerar tar nästa vid. Skulle nästa barriär inte heller fungera tar nästa vid. Dock är risken att ett fel ska passera samtliga barriärsystem ytterst liten.

Läs mer om barriärsystemet

Försvarsnivåer

Dessa nivåer handlar om att konstruera och driva kärnkraftsanläggningar med bästa möjliga skydd mot tekniska fel, mänskliga fel, okontrollerbara yttre händelser som brand, jordbävningar, blixtnedslag, sabotage med mera. Principen omfattar säkerhet på fem olika nivåer. Dessa fungerar ungefär som barriärerna – om den ena sviktar så upprätthålls säkerheten av den andra.

Läs mer om försvarsnivåerna

Sidan granskad den 27 mars 2018