OKG

Nytt nummer av Kärnpunkten

Publicerad 2019-10-25 08:40

Sedan en knapp månad tillbaka är en ny OKG-organisation sjösatt. Därmed kan vi sätta punkt för den omställningsprocess som inleddes med inriktningsbesluten att stänga Oskarshamn 1 och Oskarshamn 2 för drygt fyra år sedan. I detta nummer av Kärnpunkten får du läsa mer om den utmanande resa som OKG har genomfört de senaste åren, och hur vi nu blickar framåt.

Under hösten har en intensiv revisionsavställning, med cirka 2 400 arbeten på 25 dygn, genomförts på Oskarshamn 3. Vi gick in i revisionen med stort engagemang och trots utmaningar längs vägen visades prov på den kraft och vilja som finns inom organisationen. På sidorna 4-5 kan du läsa en sammanfattning från årets revisionsavställning samt vilka lärdomar vi drar av den. På sidan 21 kan du även läsa mer om ett av de lyckade projekt som genomfördes i samband med revisionen, då neutrondetektorer installerades utanpå reaktortanken.

På sidorna 12-13 intervjuas Kirsty Gogan, en färgstark profil som arbetat med miljöfrågor i hela sitt liv. Hon leder den ideella organisationen Energy for Humanity, som vill lösa klimatutmaningen genom universell tillgång till moderna energitjänster. Alla fossilfria tekniker är med i organisationens globala lösning – så även kärnkraft.

Tjernobyl har varit ämnet på mångas läppar på sistone, inte minst med tanke på den prisade tv-serie som nyligen har sänts. I våras bestämde sig sex OKGare för att åka på en weekendresa till Tjernobyl, en resa som visade sig bli mycket minnesvärd. På sidorna 18-19 kan du läsa mer om deras upplevelser och starka intryck.

Trevlig läsning!

 

Läs det senaste numret av Kärnpunkten i bläddringsbart format

Läs det senaste numret av Kärnpunkten i pdf-format

Läs tidigare nummer av Kärnpunkten

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2019