OKG

Nyheter och pressmeddelanden

 • Varsel och nyrekryteringar när OKG rustar för framtiden

  Pressmeddelande den 13 mars 2019

  I en slutgiltig anpassning av OKG-organisationen till de förändrade förutsättningar som beslutades 2015 konstateras ett behov av såväl nyrekryteringar som varsel om uppsägningar av ett trettiotal tjänster.

 • Ändamålsenlig och långsiktig verksamhet vid OKG

  Nyhet den 5 februari 2019

  Strålsäkerhetsmyndigheten har nyligen avslutat granskningarna av två omfattande OKG-redovisningar. I bägge fallen har myndigheten bedömt att dessa bekräftar OKG-organisationens förmåga att långsiktigt bedriva verksamheten på ett strålsäkert vis.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 25 januari 2019

  Nytt år och nya möjligheter brukar det ju heta såhär i januari månad och för Kärnpunkten är det inget undantag - nu har Kärnpunkten nypremiär som en renodlad digital tidning!

 • Milstolpe i nedmonteringen av Oskarshamn 2

  Nyhet den 22 januari 2019

  Nyligen avslutades arbetena med att kapa sönder de komponenter som demonterats ur reaktortanken på Oskarshamn 2. Därmed har ännu milstolpe passerats i den radiologiska nedmonteringen av anläggningen.

 • 2018 – nytt rekordår för Oskarshamn 3

  Pressmeddelande den 7 januari 2019

  2018 blev det hittills bästa produktionsåret för Oskarshamn 3 (O3). Även anläggningarna som ska monteras ned och rivas, Oskarshamn 1 och 2, nådde historiska milstolpar när den sista transportbehållaren med använt bränsle lämnade O1 och första kapningen av interna delar på O2 inleddes.