OKG

Nyheter och pressmeddelanden

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 26 oktober 2018

  Såhär i slutet av oktober känns det som att vintern närmar sig med stormsteg! För att stå rustade inför den kalla perioden med stabila och säkra elleveranser har vi på OKG genomfört en rad underhållsåtgärder under årets revision. En framgångsrik revision bland annat ur miljösynpunkt. Vad vi lärde oss från årets revision på O3 kan du läsa om på sidan 8-9.

 • Full effekt vid Oskarshamn 3 igen

  Pressmeddelande den 15 oktober 2018

  Oskarhamn 3 (O3) producerar återigen klimateffektiv baskraft. Detta efter ett kortare produktionsstopp på en vecka för åtgärder av ventilläckage i kylsystemet för avställd reaktor.

 • Otät ventil stoppar O3-produktion

  Pressmeddelande den 4 oktober 2018

  Tidigt på torsdagsmorgonen stoppades elproduktionen tillfälligt vid Oskarshamn 3 (O3). En otät ventil i kylsystemet för avställd reaktor ska nu åtgärdas innan driften kan återupptas.

 • Fortsatt kommunal räddningstjänst på OKG

  Pressmeddelande den 2 oktober 2018

  Räddningstjänsten i Simpevarp bedöms även fortsättningsvis kunna bedrivas i kommunal regi. Det är innebörden i en preliminär överenskommelse som i dagarna träffats mellan OKG och Oskarshamns kommun.

 • Nu finns OKG på Facebook!

  Nyhet den 1 oktober 2018

  Idag lanserades OKGs Facebook-sida och första steget mot att etablera en närvaro i sociala medier är därmed taget.

 • Framgångsrika åtgärder för en god arbetsmiljö

  Nyhet den 28 september 2018

  Årets underhållsavställning på OKG har inte bara varit framgångrik utifrån ett tekniskt perspektiv, arbetena har också utförts på ett mycket säkert vis ur arbetsmiljösynpunkt.

 • Årets underhållsavställning på OKG avslutad

  Pressmeddelande den 21 september 2018

  Under torsdagen avslutade OKG den årliga underhållsavställningen i och med att Oskarshamn 3 (O3) åter kopplades in på kraftnätet. Inom kort levererar anläggningen åter klimateffektiv och trygg baskraft med full effekt.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 31 augusti 2018

  Så här dags har de flesta av oss kommit tillbaka från semestern och börjar nog så smått komma in i de vanliga arbetsrutinerna igen. De medarbetare som är involverade i revisionen på O3 som startade den 23 augusti kastas verkligen in i hetluften med en gång. Ett av revisionens lite mer speciella arbeten – provning av moderatortankstativet - kan du läsa om på sida 6-7.

 • Årets underhållsavställning på O3

  Pressmeddelande den 24 augusti 2018

  Efter en driftsäsong med stabil produktion är det åter dags för den årliga underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3). Nu väntar 26 intensiva dygn med säkerhet och kvalitet i fokus för att säkra stabila elleveranser fram till revisonsavställningen 2019.

 • OKG får nytt högre betyg i SSMs strålsäkerhetsvärdering

  Nyhet den 29 juni 2018

  I sin årliga strålsäkerhetsvärdering av OKG slår Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fast att OKG-organisationens sätt att bedriva verksamheten förtjänar ett högre betyg än tidigare.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 25 maj 2018

  Revisionen på Oskarshamn 3 (O3) närmar sig och för många av OKGs medarbetare är detta höjdpunkten på året. Revisionsförberedelserna pågår för fullt och i detta nummer av personaltidningen Kärnpunkten kan du bland annat läsa mer om de arbeten som ska genomföras och varför Foreign Material Exclusion (FME) är i fokus.

 • Så behandlar OKG personuppgifter

  Nyhet den 24 maj 2018

  Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. De nya reglerna ska på ett bättre sätt än tidigare skydda EU-medborgarnas personuppgifter. OKG AB är ansvarig för behandlingen av de...

 • Miljardinvesteringar för långsiktig elproduktion

  Pressmeddelande den 16 maj 2018

  Nyligen beslutade OKGs styrelse att investera en halv miljard kronor i en löpande modernisering av kontrollutrustningen vid Oskarshamn 3. Därmed har OKGs ägare bara under det senaste året satsat över 1,5 miljarder kronor för att säkerställa kärnkraftsreaktorns långsiktiga elproduktion.

 • Kapning av interndelar

  Nyhet den 15 maj 2018

  I slutet av april godkände myndigheten den säkerhetsredovisning som gäller för segmentering av interndelar på O2. Detta var den sista pusselbiten som saknades för att kapningen skulle kunna påbörjas. Den 14 maj passerades så en viktig milstolpe då den första kapningen kunde utföras.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 23 mars 2018

  I detta nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten träffar vi bland annat avfallsingenjören Sofia Eliasson. Sofia arbetar just nu intensivt med förberedelser inför de utmaningar som väntar i samband med avvecklingen av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2), då drygt 266 000 ton avfall ska tas om hand på ett eller annat sätt.

 • Erfaret team förbereder för kapning

  Nyhet den 16 februari 2018

  I slutet av april görs den första kapningen i projekt Serin, segmentering av reaktortankens interna delar, på Oskarshamn 2 (O2) och därmed inleds den första stora nedmonteringsåtgärden i anläggningen. OKG och leverantören General Electric Hitachi (GEH) förbereder sig nu inför kommande arbeten.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 26 januari 2018

  Årets första nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten är här, fullmatad med intressanta reportage och artiklar från verksamheten på Simpevarpshalvön.

 • 2017 – en brytpunkt i OKGs företagshistoria

  Pressmeddelande den 16 januari 2018

  2017 blev ett av de bättre produktionsåren för Oskarshamn 3 (O3) även om leveranserna inte nådde upp till föregående års rekordnotering. Under året konkretiserades också arbetet med att realisera besluten att avveckla såväl Oskarshamn 1 (O1) som Oskarshamn 2 (O2). 2017 kom därmed att utgöra en konkret brytpunkt i företagets historia.