OKG

Nyheter och pressmeddelanden

  • Milstolpe i nedmonteringen av Oskarshamn 2

    Nyhet den 22 januari 2019

    Nyligen avslutades arbetena med att kapa sönder de komponenter som demonterats ur reaktortanken på Oskarshamn 2. Därmed har ännu milstolpe passerats i den radiologiska nedmonteringen av anläggningen.

  • 2018 – nytt rekordår för Oskarshamn 3

    Pressmeddelande den 7 januari 2019

    2018 blev det hittills bästa produktionsåret för Oskarshamn 3 (O3). Även anläggningarna som ska monteras ned och rivas, Oskarshamn 1 och 2, nådde historiska milstolpar när den sista transportbehållaren med använt bränsle lämnade O1 och första kapningen av interna delar på O2 inleddes.