OKG

Nytt nummer av Kärnpunkten

Publicerad 2017-12-15 11:54

Årets sista nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten innehåller bland annat ett hyllningsuppslag till Oskarshamn 2 (O2), som nu tar nästa steg i avvecklingen.

O2 har genom åren levererat hela 154 miljarder kilowattimmar elektricitet och har därmed varit en betydande aktör för svensk elförsörjning. Nu när anläggningen är tömd på bränsle, finns förutsättningar att gå in i en ny fas i avvecklingen. På sidorna 6-7 minns vi tillbaka på några milstolpar och viktiga händelser i O2s historia, och på sidorna 12-13 kan du läsa mer om de avvecklingsförberedelser som pågår.

Allmänheten har fortsatt högt förtroende för OKG och kärnkraften, det visar resultatet av de opinions- och attitydundersökningar som genomförts under hösten. Ta del av en sammanfattning av resultatet på sidorna 4-5.

Under 36 timmar sattes OKGs beredskapsorganisation på prov i samband med kärnkraftsövningen KKÖ 2017, som ägde rum 28-29 november. Läs mer om övningen på sidan 20.

Läs det senaste numret av Kärnpunkten

Läs tidigare nummer av Kärnpunkten

Sidan uppdaterad den 15 december 2017