OKG

Nytt nummer av Kärnpunkten

Publicerad 2017-03-31 13:00

Mars månads nummer av OKGs personaltidning belyser det goda medarbetarskapet bland annat genom att ta ett helhetsgrepp kring våra gemensamma värderingar och genom att lyfta upp satsningen på att utveckla effektiva team på OKG.

I förra numret av Kärnpunkten var temat det kommunikativa ledarskapet, så för att skapa lite balans fokuserar mars månads nummer på det goda medarbetarskapet.

Kärt barn har många namn; The Uniper Way, OKGs grundläggande värderingar och förväntningar på beteenden. I en instruktionsstyrd organisation krävs gemensamma förhållningssätt och värderingar och på sidorna 4–5 förklarar Kärnpunkten hur de olika värderingsstyrande begreppen vävs samman till en helhet.

I krönikan på sidan 2 skriver Sara Berglund, kognitionsvetare på HO, om vilka förutsättningar hon tycker krävs för ett gott medarbetarskap och i ett effektivt team.

På tal om effektiva team; som ett nytt steg i strävan mot ett effektivare och säkrare OKG erbjuds alla grupper möjligheten att förbättra individ- och teamprestationer genom workshops. På sidorna 8–9 kan du läsa om vad som kännetecknar ett effektivt team och vad som krävs för att nå dit!

 

Läs det senaste numret av Kärnpunkten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs tidigare nummer av Kärnpunkten

 

Sidan uppdaterad den 31 mars 2017