OKG

Färskt O2-bränsle byggs om för O3

Pressmeddelande den 9 augusti 2017

Allt bestrålat bränsle från Oskarshamn 2 (O2) har nu lämnat anläggningen och transporterats till Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, vilket är en viktig milstolpe i det fortsatta avvecklingsarbetet. Under året pågår även ett arbete med att bygga om det färska bränsle som finns kvar i anläggningen, för att det ska kunna användas på Oskarshamn 3 (O3).

OKGs avvecklingsavdelning befinner sig i en intensiv planerings- och förberedelsefas både vad gäller projektering och tillståndshantering, men också att tömma Oskarshamn 1 (O1) och O2 på bränsle. Detta för att skapa förutsättningar att påbörja den storskaliga nedmonteringen och rivningen av anläggningarna omkring år 2020.

– I veckan transporterades den sista behållaren med använt, bestrålat bränsle från O2 till Clab, berättar Andreas Roos, avvecklingschef. Samtidigt pågår ett arbete med att bygga om det färska bränsle som finns kvar i anläggningen, för att det ska kunna användas på O3.

Totalt handlar det om 430 patroner med färskt bränsle som var tänkta att användas när O2 skulle återstartas efter det moderniseringsprojekt som pågick när stängningsbeslutet kom år 2015.

– Efter att vi hade fått stängningsbeslutet tog vi kontakt med bränsleleverantörerna för att utreda olika alternativ för det färska bränslet som fanns kvar i anläggningen. Det alternativ som visade sig vara bäst och långsiktigt mest kostnadseffektivt var att bygga om bränslepatronerna för att passa O3, förklarar Andreas.

Arbetet med att bygga om patronerna sker i kampanjer och tidigare i somras avslutades den första då 54 patroner flyttades från O2 till O3, där de byggdes om. Dessa patroner kommer att laddas i O3 redan under revisionen som inleds den 18 augusti. Efter revisionen på O3 påbörjas den andra kampanjen, när ytterligare 224 patroner ska flyttas och byggas om.

Enligt tidplan kommer O2 att vara helt tömd på bränsle vid årsskiftet 2018-2019. Inom kort inleds även arbetet med att transportera använt kärnbränsle från O1 till Clab. Även detta arbete planeras att vara avslutat till årsskiftet 2018-2019.

Bilderna nedan visar arbetet med att lyfta upp de färska bränslepatronerna ur bränslebassängen på O2. Personal spolar av patronerna och kontrollerar så att de inte är kontaminerade. Därefter plastas patronerna in och placeras i transporttuber, innan det är dags för transport till O3.

Relaterade bilder

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2017