OKG

Arkiv 2017

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 15 december 2017

  Årets sista nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten innehåller bland annat ett hyllningsuppslag till Oskarshamn 2 (O2), som nu tar nästa steg i avvecklingen.

 • Milstolpe nådd i avvecklingsförberedelserna för O2

  Pressmeddelande den 14 december 2017

  Oskarshamn 2 (O2) är sedan i somras tömd på bestrålat bränsle. Ännu en viktig milstople i avvecklingsförberedelserna nåddes fredagen den 8 december när det sista, färska bränslet från bränslebassängen på O2 transporterades till Oskarshamn 3 (O3) där det ska byggas om och så småningom användas.

 • OKG väljer lokal leverantör i avvecklingsarbetet

  Pressmeddelande den 8 december 2017

  Inom ramen för avvecklingen av O1 och O2 har OKG i dagarna tecknat ett avtal med Damen Oskarshamnsvarvet. Detta innebär en lokal tillverkning av de ståltankar som ska användas för förvaring av de reaktordelar som kapas ned i mindre bitar.

 • Oskarshamn 3 producerar igen efter kortstopp

  Pressmeddelande den 30 november 2017

  Oskarhamn 3 (O3) producerar återigen klimateffektiv baskraft. Detta efter ett kortare produktionsstopp under 9 dygn för byte av ett skadat bränsleelement.

 • OKG åtgärdar skadat bränsle innan vinterkylan

  Pressmeddelande den 17 november 2017

  På söndag den 19 november stoppas produktionen på Oskarshamn 3 (O3) för åtgärd av en bränsleskada.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 27 oktober 2017

  De senaste veckorna har medarbetarna på OKG haft flera anledningar att fira, något vi tar fasta på i oktobernumret av personaltidningen Kärnpunkten.

 • Årets underhållsavställning vid Oskarshamn 3 avslutad

  Pressmeddelande den 24 oktober 2017

  Inom kort levererar Oskarshamn 3 (O3) åter klimateffektiv och trygg baskraft med full effekt. Efter måndagsmorgonens inkoppling på elnätet pågår för närvarande effektuppgång efter en nästan två månader lång underhållsavställning.

 • Oskarshamn 3 renast i världen

  Nyhet den 9 oktober 2017

  Jämfört med alla världens övriga kokvattenreaktorer ståtar Oskarshamn 3 för närvarande med den bästa radiologiska statusen. Det framgår av internationell statistik baserad på mätvärden som registreras på rullande treårsbasis.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 25 augusti 2017

  I detta nummer av Kärnpunkten intervjuas VD Johan Dasht om den nya fasen i OKGs omställning och hur OKG nu formas för att motsvara egna och omvärldens krav och förväntningar. Dessutom får vi en inblick i ett av de stora arbetena under pågående revision på O3; Sveriges största generatorbrytare ska bytas ut.

 • Årets underhållsavställning på O3

  Pressmeddelande den 21 augusti 2017

  Efter en driftsäsong med mycket hög leveranssäkerhet är det åter dags för den årliga underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3). Från årsskiftet 2016-2017 fram till och med juli har O3 levererat med maximal kapacitet under 99,3 % av tiden. Nu väntar 46 fullspäckade dygn av underhållsarbete med säkerhet och kvalitet i fokus för att säkra stabila elleveranser kommande driftperiod 2017-2018.

 • Mångmiljoninvestering säkrar långsiktiga elleveranser från Oskarshamn 3

  Pressmeddelande den 18 augusti 2017

  OKGs styrelse har idag fattat beslut om att investera i ett kompletterande säkerhetssystem på Oskarshamn 3 (O3), så kallad oberoende härdkylning. Systemet kommer att vara färdiginstallerat under 2020 till en total kostnad av 865 miljoner kronor. Investeringen är en grundläggande förutsättning för OKG-organisationens möjligheter att säkra långsiktiga leveranser av väderoberoende och fossilfri el från Sveriges enskilt största produktionsanläggning.

 • Färskt O2-bränsle byggs om för O3

  Pressmeddelande den 9 augusti 2017

  Allt bestrålat bränsle från Oskarshamn 2 (O2) har nu lämnat anläggningen och transporterats till Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, vilket är en viktig milstolpe i det fortsatta avvecklingsarbetet. Under året pågår även ett arbete med att bygga om det färska bränsle som finns kvar i anläggningen, för att det ska kunna användas på Oskarshamn 3 (O3).

Visa fler