OKG

Arkiv 2017

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 15 december 2017

  Årets sista nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten innehåller bland annat ett hyllningsuppslag till Oskarshamn 2 (O2), som nu tar nästa steg i avvecklingen.

 • Milstolpe nådd i avvecklingsförberedelserna för O2

  Pressmeddelande den 14 december 2017

  Oskarshamn 2 (O2) är sedan i somras tömd på bestrålat bränsle. Ännu en viktig milstople i avvecklingsförberedelserna nåddes fredagen den 8 december när det sista, färska bränslet från bränslebassängen på O2 transporterades till Oskarshamn 3 (O3) där det ska byggas om och så småningom användas.

 • OKG väljer lokal leverantör i avvecklingsarbetet

  Pressmeddelande den 8 december 2017

  Inom ramen för avvecklingen av O1 och O2 har OKG i dagarna tecknat ett avtal med Damen Oskarshamnsvarvet. Detta innebär en lokal tillverkning av de ståltankar som ska användas för förvaring av de reaktordelar som kapas ned i mindre bitar.

 • Oskarshamn 3 producerar igen efter kortstopp

  Pressmeddelande den 30 november 2017

  Oskarhamn 3 (O3) producerar återigen klimateffektiv baskraft. Detta efter ett kortare produktionsstopp under 9 dygn för byte av ett skadat bränsleelement.

 • OKG åtgärdar skadat bränsle innan vinterkylan

  Pressmeddelande den 17 november 2017

  På söndag den 19 november stoppas produktionen på Oskarshamn 3 (O3) för åtgärd av en bränsleskada.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 27 oktober 2017

  De senaste veckorna har medarbetarna på OKG haft flera anledningar att fira, något vi tar fasta på i oktobernumret av personaltidningen Kärnpunkten.

 • Årets underhållsavställning vid Oskarshamn 3 avslutad

  Pressmeddelande den 24 oktober 2017

  Inom kort levererar Oskarshamn 3 (O3) åter klimateffektiv och trygg baskraft med full effekt. Efter måndagsmorgonens inkoppling på elnätet pågår för närvarande effektuppgång efter en nästan två månader lång underhållsavställning.

 • Oskarshamn 3 renast i världen

  Nyhet den 9 oktober 2017

  Jämfört med alla världens övriga kokvattenreaktorer ståtar Oskarshamn 3 för närvarande med den bästa radiologiska statusen. Det framgår av internationell statistik baserad på mätvärden som registreras på rullande treårsbasis.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 25 augusti 2017

  I detta nummer av Kärnpunkten intervjuas VD Johan Dasht om den nya fasen i OKGs omställning och hur OKG nu formas för att motsvara egna och omvärldens krav och förväntningar. Dessutom får vi en inblick i ett av de stora arbetena under pågående revision på O3; Sveriges största generatorbrytare ska bytas ut.

 • Årets underhållsavställning på O3

  Pressmeddelande den 21 augusti 2017

  Efter en driftsäsong med mycket hög leveranssäkerhet är det åter dags för den årliga underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3). Från årsskiftet 2016-2017 fram till och med juli har O3 levererat med maximal kapacitet under 99,3 % av tiden. Nu väntar 46 fullspäckade dygn av underhållsarbete med säkerhet och kvalitet i fokus för att säkra stabila elleveranser kommande driftperiod 2017-2018.

 • Mångmiljoninvestering säkrar långsiktiga elleveranser från Oskarshamn 3

  Pressmeddelande den 18 augusti 2017

  OKGs styrelse har idag fattat beslut om att investera i ett kompletterande säkerhetssystem på Oskarshamn 3 (O3), så kallad oberoende härdkylning. Systemet kommer att vara färdiginstallerat under 2020 till en total kostnad av 865 miljoner kronor. Investeringen är en grundläggande förutsättning för OKG-organisationens möjligheter att säkra långsiktiga leveranser av väderoberoende och fossilfri el från Sveriges enskilt största produktionsanläggning.

 • Färskt O2-bränsle byggs om för O3

  Pressmeddelande den 9 augusti 2017

  Allt bestrålat bränsle från Oskarshamn 2 (O2) har nu lämnat anläggningen och transporterats till Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, vilket är en viktig milstolpe i det fortsatta avvecklingsarbetet. Under året pågår även ett arbete med att bygga om det färska bränsle som finns kvar i anläggningen, för att det ska kunna användas på Oskarshamn 3 (O3).

 • Pionjäranläggning förtidspensioneras efter 45 år i samhällets tjänst

  Pressmeddelande den 19 juni 2017

  Oskarshamn 1 (O1) är i mångt och mycket en pionjäranläggning och utgör en epok i svensk ingenjörskonst. Det är den första kommersiella reaktorn i Sverige, den första reaktorn i världen där personal utförde arbete i en reaktortank som hade varit i drift och först ut med att genomgå ett stort moderniseringsprojekt. Året efter stängningsbeslutet 2015 hade anläggningen sitt tredje bästa produktionsår och i lördags den 17 juni levererade O1 sina sista kilowattimmar el.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten!

  Nyhet den 2 juni 2017

  Maj månads nummer av Kärnpunkten handlar om nyorientering, både för medarbetare och för OKG som företag.

 • Antalet uppsägningar vid OKG färre än förväntat

  Pressmeddelande den 18 maj 2017

  Förhandlingarna rörande det varsel som OKG lade i november 2016 har nyligen slutförts. Antalet uppsägningar under 2017 bedöms uppgå till 84 medarbetare istället för de 200 som var beräknade vid tidpunkten för varslet. Alla medarbetare som berörs kommer att få besked om detta i slutet av maj månad. I en kommentar understryker VD Johan Dasht att detta i alla bemärkelser är en lika smärtsam som nödvändig process.

 • O1 levererar på full effekt efter framgångsrika åtgärder

  Pressmeddelande den 10 april 2017

  Efter ett kort driftuppehåll återstartades Oskarshamn 1 (O1) lördagen den 8 april. God samordning och fina insatser från medarbetarna gör att anläggningen åter står i samhällets tjänst och levererar klimateffektiv baskraft på full effekt till de svenska hushållen och industrin.

 • O1s återstart avbruten

  Pressmeddelande den 7 april 2017

  Efter ett kortare driftuppehåll kunde Oskarshamn 1 (O1) leverera el under fredagsmorgonen efter framgångsrika åtgärder av ett vattenläckage. På grund av ett vattenläckage i ett annat system i den konventionella turbinanläggningen fick dock återstarten avbrytas.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 31 mars 2017

  Mars månads nummer av OKGs personaltidning belyser det goda medarbetarskapet bland annat genom att ta ett helhetsgrepp kring våra gemensamma värderingar och genom att lyfta upp satsningen på att utveckla effektiva team på OKG.

 • Planerat driftuppehåll på O1 nästa vecka

  Pressmeddelande den 30 mars 2017

  På grund av åtgärder av ett vattenläckage i den konventionella turbinanläggningen planeras ett kort driftuppehåll på Oskarshamn 1 (O1) nästa vecka.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten!

  Nyhet den 27 januari 2017

  Nu finns ett nytt nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten utgivet! Det här numret tar bland annat upp vad kommunikativt ledarskap är, en årskrönika över 2016 och VD Johan Dashts tankar på hur OKG ska möta kommande utmaningar under 2017.

 • OKG 2016 – rekord och reduktion

  Pressmeddelande den 9 januari 2017

  2016 blev ett ytterligheternas år för OKG. Oskarshamn 3 svarade för ett nytt produktionsrekord. För första gången under ett och samma kalenderår levererades mer än 10 miljarder kilowattimmar el till nytta för samhället. Samtidigt inleddes anpassningen till en verksamhet där två av de tre reaktorerna vid företaget avvecklas. Den reducerade omfattningen innebar att 500 arbetstillfällen försvann redan under fjolåret.

 • Milstolpe nådd i avvecklingsarbetet på OKG

  Pressmeddelande den 3 januari 2017

  Den 19 december, signerade OKGs VD Johan Dasht det första kontraktet för avvecklingen av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2) med General Electric Hitachi (GE-H) och en milstolpe i avvecklingsarbetet är därmed nådd.