OKG

Skyndsam anpassning av OKGs kostym

Pressmeddelande den 15 februari 2016

Den inventering av resursbehovet som besluten att stänga O1 och O2 föranlett kompletteras nu av en omfattande översyn av verksamheten i sin helhet. Inköp av varor och tjänster omprövas löpande i syfte att förebygga att konkurrensförmågan urholkas helt. Alltmer negativa marknadsutsikter påskyndar behoven av att anpassa OKGs verksamhet till rådande och framtida förutsättningar.

- Vi har först och främst en ambition att anpassa vår kostym till den långsiktiga verksamheten med enbart en av våra tre produktionsanläggningar i drift, säger VD Johan Dasht. Även om det främst handlar om att anpassa oss till de redan fattade besluten med avveckling av O1 och O2, så innebär ytterligare försämrade marknadsutsikter att processen påskyndas. Vi går igenom hela portföljen ytterligare en gång, jobbar vidare med att bli effektiva samtidigt som vi anpassar oss till det förändrade uppdraget. Att värna om OKGs långsiktigta förutsättningar och anpassa oss till nya förutsättningar är avgörande för företagets framtid.

En fullständig omprövning av investeringsbehov och inköp av varor och tjänster förväntas leda till att ett flertal investeringsprojekt skjuts på framtiden eller läggs ned helt och hållet. Detta medför bland annat en översyn av olika former av konsulttjänster och i vilken utsträckning de används för resurssäkringen.

- För att klara vårt omformulerade uppdrag måste vi ständigt förnya våra analyser av investerings- och bemanningsbehov, säger Johan Dasht. OKG kommer under många år framöver att vara en stor och betydande arbetsplats i länet och att skapa långsiktiga förutsättningar är viktigt för såväl våra medarbetare som för företaget.

Av det skälet har det även gjorts en omprövning av de tjänster som varit föremål för provanställningar. Till dessa och kommande vakanser ska i första hand redan fast anställda ha förtur.

Johan Dasht är väl införstådd med vilken påverkan allt detta får på många som är beroende av OKGs verksamhet, men han är samtidigt fast besluten att skapa de förutsättningar som krävs för en långsiktig uthållig konkurrensförmåga.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 15 februari 2016