OKG

Treårsplan för fortsatt anpassning av OKG-bemanningen

Pressmeddelande den 16 november 2016

I syfte att anpassa OKG-organisationen för långsiktig elproduktion parallellt med ansvarsfull avveckling varslar företaget idag om ett behov av att under de närmaste tre åren reducera bemanningen med 280 tjänster.

OKG lägger idag ett varsel om en successiv reduktion av bemanningen med 280 tjänster. Det är ett led i arbetet med att anpassa organisationen till en långsiktig drift av Oskarshamn 3 parallellt med en ansvarsfull avveckling av Oskarshamn 1 och 2. Varslet motiveras också av att dessa båda reaktorer beslutats stängas på kort tid.

Det är den minskade omfattningen på verksamheten som förändrar bemanningsbehovet. Noggranna analyser visar att det framtida OKG behöver cirka 600 medarbetare. Jämfört med dagens numerär innebär det en övertalighet inom de närmaste åren på 280 OKG-tjänster. Inom kort inleder därmed OKG förhandlingar med de fackliga organisationerna om att i etapper minska bemanningen.

– En stängning av två reaktorer i förtid innebär dramatiskt förändrade förutsättningar för oss, säger VD Johan Dasht. Efter att besluten fattades i fjol har vi inlett en anpassning av verksamheten i sin helhet. Det har medfört att nästan 500 arbetstillfällen redan försvunnit från Simpevarpshalvön. Merparten av den minskningen hänförs till allt färre och mindre omfattande kontrakt med underleverantörer och konsultfirmor. Det har även blivit allt tydligare att naturliga avgångar inte är tillräckligt för att anpassa den egna organisationens storlek till den förändrade behovsnivån.

Senast 2019 kommer OKG att sysselsätta cirka 600 medarbetare inom de två verksamhetsområden som efter stängningsbesluten utgör OKGs huvudsakliga uppdrag. Dels ska avvecklingen ske på ett effektivt sätt, dels ska den framtida produktionsverksamheten på O3 vara både säker och konkurrenskraftig.

– För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet krävs även framöver kompetenta och motiverade medarbetare. Vi kommer fortfarande att ha många intressanta arbetsuppgifter att erbjuda för att både producera el med O3 samtidigt som vi avvecklar två anläggningar. Därmed kommer OKG även fortsättningsvis att vara en av Oskarshamns största arbetsplatser, understryker Johan Dasht.

Förhandlingarna med facken påbörjas inom kort och bedöms pågå under kommande månader. Medarbetarna delges löpande information om processens gång och erbjuds stöd.

 

Pressträff i Oskarshamn

Med anledning av beslutet bjuds ackrediterade journalister in till en pressträff i eftermiddag klockan 16:00 på Attraktiva Oskarshamns kontor invid Turistbyrån på Hantverksgatan 3 i Oskarshamn, då tillfälle ges att ställa frågor till OKGs VD Johan Dasht. Vänligen anmäl medverkan till Annika Carlsson, 070-388 62 56.

 

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 16 november 2016