OKG

Planerat driftstopp på O1

Pressmeddelande den 24 februari 2016

På grund av ett ång- och vattenläckage i den konventionella turbinutrustningen kommer Oskarshamn 1 (O1) att lämna nät för felsökning.

Ett tidigare konstaterat läckage av ånga och vatten i den konventionella turbinutrustningen har nu ökat i omfattning och därmed har ett behov av att täta läckaget uppstått.

Under onsdagen reduceras effekten successivt och vid 16:00 lämnar anläggningen nät. Elproduktionen kommer att återupptas så snart det har kunnat konstateras varifrån läckaget kommer och lämpliga åtgärder har vidtagits. Bedömningen är att det ska kunna ske under nästa vecka.

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolspot.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 24 februari 2016