OKG

Januari 2016 – O3s bästa månad hittills

Pressmeddelande den 11 februari 2016

Det tidigare produktionsrekordet på Oskarshamn 3 (O3) är slaget. Januari månad i år är ur produktionssynpunkt O3s bästa månad hittills i anläggningens historia.

O3 producerade på full effekt under hela januari månad, förutom under en kortvarig mindre effektreduktion den 9 januari under felsökning på regleroljesystemet i den konventionella turbinanläggningen. Trots det är januari i år den bästa månaden hittills i O3s historia ur produktionssynpunkt.

– Den ökade tillgängligheten är ett resultat av drift-, underhålls- och teknikavdelningarnas idoga arbete, berättar Per Magnusson, tillförordnad avdelningschef på O3. Alla prover som var kopplade mot det stora moderniseringsprojektet på O3 är avslutade och det har gett vissa justeringar och ändringar i anläggningen. Underhållsavdelningen har dessutom på ett målmedvetet sätt arbetat med de restpunkter som uppkom i samband med projektet.

Statusen i anläggningen ser god ut och organisationen arbetar vidare för en fortsatt stabil produktion fram till revisionen som startar den 29 maj.

 

OKG ingår i den internationella energikoncernen Unipers svenska verksamhet. Med sin kärnkraftsbaserade och väderoberoende elproduktion utgör OKG också en vital del i den nordiska baskraft som är en förutsättning för ett hållbart, fossilfritt och oberoende elförsörjningssystem i Skandinavien. Med ständiga förbättringar som ledstjärnor har de cirka 900 medarbetarna uppdraget att på ett säkert och effektivt sätt ta ansvar för företagets tre kärnreaktorers hela livscykel.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 11 februari 2016