OKG

Arkiv 2016

 • O3 levererar el efter effektiv åtgärd av ventil

  Pressmeddelande den 19 december 2016

  På lördagsmorgonen den 17 december kunde Oskarshamn 3 (O3) leverera klimateffektiv el ut på det svenska kraftnätet igen, efter framgångsrika och effektiva åtgärder.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten!

  Nyhet den 16 december 2016

  Nu finns ett nytt nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten utgivet! I detta nummer kan du bland annat läsa om tiden efter varslet och de nu inledda förhandlingarna med facken.

 • Tillfällig driftstörning på O3

  Pressmeddelande den 15 december 2016

  Idag stoppades elleveranserna tillfälligt från Oskarshamn 3 (O3) på grund av ett internt ångläckage i reaktorbyggnaden.

 • O3s rekordleveranser – över 10 TWh klimateffektiv el

  Nyhet den 13 december 2016

  Oskarshamn 3 (O3) har slagit 2015 års produktionsrekord och har under 2016 hittills producerat 10,1 miljarder kilowattimmar klimateffektiv el till industrin och till de svenska hushållen.

 • O1 levererar el efter fantastiska insatser under driftuppehåll

  Pressmeddelande den 12 december 2016

  I lördags, den 10 december, kunde Oskarshamn 1 (O1) återigen leverera klimateffektiv el ut på det svenska kraftnätet efter framgångsrika åtgärder under några dagars driftuppehåll.

 • O3 levererar el efter framgångsrika åtgärder

  Pressmeddelande den 9 december 2016

  Sedan igår, den 8 december, levererar Oskarshamn 3 (O3) åter klimateffektiv el till det svenska kraftnätet, efter en väl genomförd härdläcksökning och funnen bränsleskada.

 • O1 stoppad på grund av ventilproblem

  Pressmeddelande den 5 december 2016

  På lördagskvällen den 3 december stoppades produktionen på Oskarshamn 1 (O1) på grund av problem med en ventil i den konventionella turbinanläggningen.

 • OKG åtgärdar skadat bränsle innan vinterkylan

  Pressmeddelande den 25 november 2016

  På natten till söndagen den 27 november stoppas produktionen kortvarigt på Oskarshamn 3 (O3) för åtgärd av en liten bränsleskada.

 • Treårsplan för fortsatt anpassning av OKG-bemanningen

  Pressmeddelande den 16 november 2016

  I syfte att anpassa OKG-organisationen för långsiktig elproduktion parallellt med ansvarsfull avveckling varslar företaget idag om ett behov av att under de närmaste tre åren reducera bemanningen med 280 tjänster.

 • Nytt nummer av Kärnpunkten

  Nyhet den 28 oktober 2016

  Nu finns ett nytt nummer av OKGs personaltidning Kärnpunkten utgivet! I detta nummer kan du bland annat läsa om det omställningsarbete som pågår för att anpassa OKG till det nya uppdraget med produktion och avveckling som två huvudprocesser.

 • O3 levererar el efter en framgångsrik underhållsavställning

  Pressmeddelande den 29 juni 2016

  Den 28 juni kunde Oskarshamn 3 (O3), en av de största kokvattenreaktorerna i världen, åter leverera klimateffektiv och trygg baskraft till den svenska industrin och de svenska hushållen efter en framgångsrik underhållsavställning.

 • Milstolpe i OKGs förbättringsarbete

  Pressmeddelande den 28 juni 2016

  Genom att nu häva beslutet om särskild tillsyn ger Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, OKG ett kvitto på att organisationens arbete med ständiga förbättringar ger goda resultat. Den samlade bedömning som myndigheten gör av det senaste årets verksamhet vid OKG ger vid handen att organisationen åtgärdat bristfälligheter som myndigheten påpekat tidigare.

 • Villkor för O1-avveckling tillstyrks i miljödom

  Nyhet den 23 juni 2016

  Nu har villkoren för OKGs avveckling av Oskarshamn 1 (O1) fastställts av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Därmed kan stängningen påbörjas helt enligt plan vid halvårsskiftet 2017.

 • O3 laddar för årets underhållsavställning

  Pressmeddelande den 30 maj 2016

  Efter en driftsäsong präglad av produktionsrekord på både års- och månadsbasis är det åter dags för den årliga underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3). Det är 25 fullspäckade dygn med säkerhet och kvalitet i fokus för att säkra stabila elleveranser 2016-2017.

 • O1 åter i drift efter lyckad revisionsavställning

  Pressmeddelande den 18 maj 2016

  I lördags den 14 maj avslutade Oskarshamn 1 (O1) den årliga revisionen i och med att anläggningen fasade in mot yttre nät, drygt ett dygn tidigare än ursprunglig tidplan. Återstarten fick dock avbrytas på grund av ett oljeläckage från en slang i turbinutrustningen, samt en läckande ventil i hjälpkondensorn. Läckagen är nu åtgärdade och under onsdagsmorgonen den 18 maj kunde elproduktionen återupptas.

 • Sprängmedelsindikering på lut – faran över

  Nyhet den 16 maj 2016

    I samband med pågående polis- och militärövning markerade OKGs bombhundar på fyra paket i godsmottagningen, ett större och tre mindre, som inte ingick i övningen. Det större paketet kunde efter...

 • O1s återstart framflyttad

  Pressmeddelande den 16 maj 2016

  I lördags den 14 maj avslutades den årliga revisionsavställningen på O1 i och med att anläggningen fasade mot yttre nät. På grund av ett oljeläckage från en slang i den konventionella turbinutrustningen samt en läckande ventil i hjälpkondensorn avbröts återstarten och anläggningen stoppades för åtgärder.

 • Oskarshamn 1 inleder årets revisioner på OKG

  Pressmeddelande den 29 mars 2016

  Måndagen den 28 mars lämnade Oskarshamn 1 (O1) yttre nät för den årliga revisionsavställningen, som med anledning av beslutet om att ta anläggningen ur drift 2017 också blir den sista på O1.

 • O1 åter i drift

  Pressmeddelande den 29 februari 2016

  Under söndagen kunde O1 återuppta elleveranserna efter knappt fyra dygns stillestånd.

 • Planerat driftstopp på O1

  Pressmeddelande den 24 februari 2016

  På grund av ett ång- och vattenläckage i den konventionella turbinutrustningen kommer Oskarshamn 1 (O1) att lämna nät för felsökning.

 • Oskarshamn 1 tas ur drift 2017

  Pressmeddelande den 16 februari 2016

  Sedan den 14 oktober finns ett ägarbeslut om att inte återuppta driften vid Oskarshamn 2 (O2) och att påbörja stängning av Oskarshamn 1 (O1) någon gång under perioden 2017 – 2019. Idag tog OKGs styrelse beslut om att ta O1 ur drift 2017.

 • Skyndsam anpassning av OKGs kostym

  Pressmeddelande den 15 februari 2016

  Den inventering av resursbehovet som besluten att stänga O1 och O2 föranlett kompletteras nu av en omfattande översyn av verksamheten i sin helhet. Inköp av varor och tjänster omprövas löpande i syfte att förebygga att konkurrensförmågan urholkas helt. Alltmer negativa marknadsutsikter påskyndar behoven av att anpassa OKGs verksamhet till rådande och framtida förutsättningar.

 • Januari 2016 – O3s bästa månad hittills

  Pressmeddelande den 11 februari 2016

  Det tidigare produktionsrekordet på Oskarshamn 3 (O3) är slaget. Januari månad i år är ur produktionssynpunkt O3s bästa månad hittills i anläggningens historia.

 • 2015 – ett jubileumsår med milstolpar av skilda slag

  Pressmeddelande den 4 januari 2016

  Den 14 juli 2015 var det 50 år sedan OKG bildades och jubileumsåret kom att präglas av rejäla ytterligheter. Samtidigt som såväl Oskarshamn 1 (O1) som Oskarshamn 3 (O3) noterades för olika former av produktionsrekord gjorde företagets ägare bedömningen att det saknas förutsättningar för att återuppta driften vid den nu fullt ut säkerhetsmoderniserade Oskarshamn 2 (O2).