OKG

Viktig milstolpe uppnådd för Oskarshamn 2

Pressmeddelande den 24 april 2015

Säkerhetsmoderniseringen av Oskarshamn 2 (O2) har nått en viktig milstolpe. Det omfattande arbetet med kabeldragningen är slutfört och nu går projektet över i den avslutande fasen - driftsättning.

Kabeldragningen började 2012 och sammanlagt har 1 060 kilometer kabel dragits, en sträcka lika lång som avståndet från Oskarshamn till Skellefteå. För att uppfylla krav på separation behövdes kablarna bytas ut och 12 580 nya kablar är nu installerade och klara för provning. Utöver installation av nya kablar har 300 kilometer befintlig kabel demonterats. Kablarna används för att styra, mäta och övervaka utrustningen i anläggningen från kontrollrummet.

– Vi har nått en viktig milstolpe och det betyder mycket för det fortsatta arbetet med moderniseringen. Arbetet har varit mer omfattande än vad vi beräknade från början och det har krävts mycket hårt arbete för att färdigställa kabeldragningen, säger Mikael Gustafsson, revisionsledare.

Arbetet har tagit längre tid är beräknat, vilket dels beror på arbetets komplexitet och av antal kablar som skulle installeras. I takt med en allt bättre framdrift ökar kunskapen om hur lång tid resterande åtgärder bedöms ta. Återstart är planerad till den 20 december 2015.

– Vi lämnar nu det mycket omfattande installationsarbetet bakom oss och går in i den avslutande fasen; driftsättningen. Arbetet innebär att anläggningen ska provas och kvalitetssäkras innan O2 kan återstartas. Flera stora och komplicerade moment i moderniseringen har hittills genomförts och vi börjar närma oss vårt slutmål, säger Mikael.

 

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolspot.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 24 april 2015