OKG

Underleverantör drog fördel av ogiltiga läkarintyg

Pressmeddelande den 7 maj 2015

I veckan har fyra personer utestängts från arbete på OKG. Anledningen är att det uppdagats oegentligheter i deras tillträdeshandlingar. Det rör sig om ogiltiga läkarintyg och förutom att OKG genast inventerat om sådana förekommer i fler fall, så har företagets leverantör av företagshälsovård, Previa, polisanmält det inträffade.

I de rutinmässiga kontroller som görs av de olika tillträdeshandlingar som krävs för arbete vid OKG har fyra fall av ogiltiga läkarintyg konstaterats. I samtliga fall kopplas dessa till en och samma underleverantör; ett bemanningsföretag som på så vis skaffat sig fördel i tillhandahållandet av resurser till det pågående underhållsarbetet på Oskarshamn 1 (O1). Med intyg som inte baseras på faktiska läkarundersökningar har de aktuella resurserna kunnat vara tillgängliga betydligt snabbare än om alla handlingar skaffats på föreskrivet sätt.

Läkarintygen är utfärdade i företagshälsan Previas namn och Previa har därför polisanmält detta som urkundsförfalskning.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 7 maj 2015