OKG

Tillfällig driftstörning på O3

Pressmeddelande den 15 december 2015

Natten till tisdag avbröts elproduktionen vid O3 när ett fel konstaterades i samband med ett kapacitetsprov på ett batteri i anläggningens reservkraftsystem.

Under natten till tisdagen stoppades O3 av en driftstörning. Det var i samband med förberedelserna för ett kapacitetsprov på ett batteri som en strömskena oförväntat blev spänningslös. En sådan händelse innebär att anläggningen helt enligt konstruktionsförutsättningarna stoppas med automatik. Alla säkerhetsfunktioner har fungerat precis som de ska i samband med stoppet. Analys av felorsaken pågår och besked om när O3 kan återuppta driften kommer inom kort.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 15 december 2015