OKG

Ogynnsamma villkor begränsar OKG-produktion

Pressmeddelande den 20 juli 2015

Under den gångna helgen beordrades OKG att reducera elproduktionen. Åtgärden är en tillfällig anpassning till den låga efterfrågan som råder i semestertider och en konsekvens av de energipolitiska styrmedel som missgynnar kärnkraftsbaserad elproduktions konkurrenskraft.

För första gången på nästan femton år har OKG under den gångna helgen beordrats att reglera ned produktionskapaciteten. Såväl Oskarshamn 1 (O1) som Oskarshamn 3 (O3) kommer periodvis att minska sina respektive utleveranser och O3 har sedan natten till lördag reducerat dygnsproduktionen med cirka 1,3 miljoner kilowattimmar.

– Företagets ägare har beslutat att på detta vis ta konsekvenserna av att kraftutbudet för närvarande är betydligt större än efterfrågan, säger OKGs VD Johan Svenningsson. Under hur lång tid som perioden med varierande produktionsvolymer kommer att pågå bestäms således av marknadssituationen.

Nedregleringen av kärnkraftsbaserad elproduktion sker mot bakgrund av att elbehovet för närvarande huvudsakligen täcks av anläggningar vars produktion baseras på vatten och vind. På grund av den unika energipolitiskt betingade beskattningen av kärnkraftsbaserad elproduktion har OKG heller ingen möjlighet att konkurrera med de energislagen.

– Det är när tillgången på vatten och vind är god och elpriset därmed är lågt som den snedvridna konkurrensen blir särskilt märkbar, påpekar Johan Svenningsson. Kärnkraftsskatten uppgår till cirka tjugo procent av företagets omsättning och det bidrar till att våra fasta kostnader är förhållandevis höga jämfört med exempelvis den politiskt subventionerade vindkraften.

Johan Svenningsson anser dessutom att kärnkraftens konkurrensfördel i form av att vara väderoberoende därmed inte ens får ett genomslag under andra tider på året när efterfrågan är högre och tillgången på vind- och vattenkraftsbaserad produktion råkar vara lägre.

– Jag är den förste att bejaka marknadsekonomiska spelregler, avslutar Johan Svenningsson, men jag kan inte blunda för att dessa ständigt verkar sättas ur spel inom energibranschen. Det är snart tjugo år sedan elmarknaden avreglerades och på grund av ideliga energipolitiska utspel har vi fortfarande inte uppnått dess syfte – en fri konkurrens på lika villkor.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 20 juli 2015