OKG

OKG-året 2014 – fokus på leveranser för framtiden

Pressmeddelande den 21 januari 2015

OKG-organisationen fortsatte under 2014 att lägga grunden för långsiktigt tillförlitliga elleveranser. Såväl Oskarshamn 1 (O1) som Oskarshamn 3 (O3) levererade på en stabil och hög nivå och genomförde även mycket omfattande underhållsavställningar. Vid Oskarshamn 2 (O2) intensifierades samtidigt det investeringsprojekt som skapar förutsättningar för en uthållig leveransförmåga de närmaste tjugo åren.

2014 års goda leveranssiffror vid företagets två sedan tidigare moderniserade produktionsanläggningar kan tas som intäkt för att den omfattande investeringssatsningen vid O2 är både riktig och berättigad. Under 2015 planeras också den pågående tredje etappen i denna utmaning att kunna vara slutförd. Arbetena inleddes i juni 2013 och även om den ursprungliga tidplanen med en färdigtidpunkt under 2014 inte har kunnat innehållas ligger projektets målsättningar fast.

– Målet med att säkerställa en total drifttid på sextio år ställer stora krav på en anläggnings utformning, kommenterar VD Johan Svenningsson. Därför måste den pågående säkerhetsmoderniseringen få ta den tid i anspråk som krävs. Varken underskattningen av de pågående åtgärdernas komplexitet eller tillkommande analysarbeten innebär en minskad tilltro till att en fullföljd säkerhetsmodernisering gör det möjligt för O2 att utgöra en värdefull del i det svenska elförsörjningssystemet under ytterligare ett tjugotal år.

O3 fullföljde motsvarande modernisering 2009 och den nu trettioåriga anläggningen svarade för en leverans under 2014 på 9,2 miljarder kilowattimmar.

– Den mycket höga och stabila leveransförmågan innebar den fjärde bästa årsproduktionen någonsin för O3s del, säger Johan Svenningsson. Den goda leveransen är särskilt glädjande mot bakgrund av att fjolårets underhållsavställning var den mest omfattande i anläggningens historia med bland annat utbytet av 400 säkerhetsklassade komponenter och 1 500 kablar.

Lika glädjande är att O1 under 2014 levererade drygt 3 miljarder kilowattimmar till kraftnätet. Efter en väl genomförd underhållsavställning med återstart i början av juni månad har O1 en sammanhängande driftperiod utan störningar ända till dags dato.

– Det tillskriver jag såväl tidigare genomförd modernisering som ett effektivt löpande förbättringsarbete, inte minst under de motiga perioderna under 2012 och 2013, summerar Johan Svenningsson. Sammantaget vill jag tacka alla medarbetare för ett väl utfört arbete under 2014 och ser fram emot att tillsammans få arbeta vidare under 2015.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 21 januari 2015