OKG

O2s simulator – en pilotverksamhet för framdrift

Publicerad 2015-04-20 08:14

Under det pågående moderniseringsprojektet på Oskarshamn 2 (O2), projekt Plex, har en rad förbättringsåtgärder implementerats. Bland annat finns ett nytt kontrollrum och en ny simulator på plats. På Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU) utbildas inte bara driftpersonalen på O2, där testas även simulatorn. Det är ett omfattande arbete som har gett både kostnadsbesparingar och kontrollrummet en högre standard.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ställer krav på att personalen ska utbilda sig i en verkslik simulator och det är KSUs uppgift att genomföra det. Simulatordelen av utbildningsprogrammet för O2s driftpersonal började 2013 och har genomförts i etapper. Nu påbörjas den tredje och avslutande delen som ska vara klar till midsommar. Syftet med att arbeta i en verkslik simulator är att personalen ska känna sig trygg i sin arbetsmiljö. Precis som i en flygsimulator får de träna på att arbeta kring olika scenarion som kan uppstå. Men arbetet på KSU har inte bara handlat om att utbilda personalen.

– Det nya kontrollrummet innebär stora förändringar för personalen, förändringar som kräver träning i verkslik miljö, innan kvalificerat arbete i det riktiga kontrollrummet kan påbörjas. För att vi ska kunna träna personalen måste vi testa den nya koden, validera den nya kontrollrumsmiljön och verifiera de viktigaste instruktionerna som har förändrats eller tillkommit, vilket är ungefär 350 stycken i dagsläget, berättar Martin Mansfeld, projektledare för Plex-utbildning på KSU.

När instruktionerna gås igenom och kodningen testas i simulatorn tittar man efter avvikelser. En avvikelse kan vara allt från stavfel på skärmarna till att en pump inte larmar som den ska. Avvikelser som hittats kan bero på fel i instruktionen, koden eller hårdvaran. Att hitta avvikelser så tidigt som möjligt är positivt på många sätt. Till exempel kräver ändringar i konstruktionen mycket arbete i form av förändringar i systembeskrivningar, kretsscheman och flödesscheman. Det underlättar att genomföra de åtgärderna innan det nya kontrollrummet tas i bruk, och det sparar både tid och pengar.

– När en simulator byggs är det många som reagerar på kostnad och tidsåtgång. En stor vinst med simulatorn är dock att hitta eventuella avvikelser där, istället för på verket i samband med tester, säger Ambjörn Pernius, OKGs ansvariga för framdriften med simulatorn i projekt Plex.

Volvo V70 versus 850

Trots att det krävs mycket arbete att genomföra åtgärder är det värdefullt i slutänden. Åtgärderna som genomförs höjer standarden på kontrollrummet och skapar en bättre arbetsmiljö. Martin har ett liknande exempel som beskriver scenariot.

– När Volvo lanserade V70 för många år sedan hade förbättringar gjorts på 1 800 punkter jämfört med den tidigare modellen 850. Det gjorde inte att 850n var oduglig, men V70n var en betydligt bättre version. Så kan man också beskriva vårt arbete med simulatorn, de avvikelser vi hittar kan vi åtgärda, vilket höjer kvaliteten på kontrollrummet.

Arbetet i simulatorn kräver kompetens inom många områden. Företagen som finns representerade är leverantörerna Areva och Siemens, ägarna E.ON och Fortum samt OKG och KSU. Arbetet med simulatorn har pågått under en lång tid och har krävt tid, resurser och inte minst tålamod. En viktig komponent i det framgångsrika arbetet är, och har varit, samarbetet mellan KSU, Plex och driftavdelningen på O2.

– Arbetet med OKG fungerar jättebra, säger Martin. Tillsammans tittar vi på problem som vi hjälps åt att lösa. Projektet innebär hård arbetsbelastning och den positiva inställningen som OKG bidrar med betyder mycket för framdriften i projektet.

 

På KSU fungerar samarbetet bra. Från vänster Christian Ruf från Siemens, Ambjörn Pernius från OKG och Martin Mansfeld från KSU samt Nils-Erik Näslund från KSU och Susanne Karlsson från OKG.

För mer information ring: 0491-78 75 50.

Högupplösta bilder till artikeln

Sidan uppdaterad den 20 april 2015