OKG

O1-start med förhinder

Pressmeddelande den 25 september 2015

Ett tekniskt fel på en ventil medförde under torsdagskvällen att återstarten av Oskarshamn 1 (O1) avbröts. Driftstörningen inträffade i samband med ett obligatoriskt funktionsprov och en intern utredning ska nu fastställa orsaken till att den aktuella ventilen inte fungerade som förväntat.

På torsdagskvällen påbörjades återstarten av O1 efter ett nästan sex veckor långt driftstopp för att lokalisera och åtgärda ett läckage av luft in till kondensorn. I samband med ett funktionsprov under effektuppgången konstaterades att en av fyra ventiler i ett av säkerhetssystemen fastnade i öppet läge. Helt enligt instruktion stoppades då driften vid anläggningen. Alla säkerhetsfunktioner fungerade också precis som förväntat vid stoppet.

Efter att anläggningen stoppats kunde underhållspersonal stänga ventilen. Eftersom denna typ av fel är ovanligt ska en intern utredning av händelsen ge svar på varför ventilen inte fungerat som förväntat. Slutsatserna redovisas därefter enligt ordinarie rutin för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolspot.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 25 september 2015