OKG

O1 har lämnat nät för felsökning

Pressmeddelande den 18 augusti 2015

På grund av ett luftläckage in till kondensorn har Oskarshamn 1 (O1) lämnat nät och felsökning har påbörjats.

Sedan i mitten av juni har det konstaterats att det läcker in luft i O1s kondensor – den utrustning som i ett slutet system omvandlar ångan från turbinen till det vatten som ska förångas igen i reaktortanken. På senare tid har det konstaterats att denna luftmängd ökar. För att inte riskera att påverka trycket i kondensorn, så fattades nyligen beslut att planera för ett driftstopp. O1 reducerade därmed under måndagen successivt effekten och sedan igår kväll är anläggningen stoppad för felsökning. Elproduktionen kommer att återupptas så snart det kunnat konstateras var luften läcker in och lämpliga tätningsåtgärder har vidtagits.

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolspot.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2015