OKG

Målet – att lära av de bästa

Publicerad 2015-10-22 10:08

Under tre veckors tid gästas OKG av ett trettiotal internationella kärntekniska experter i syfte att genomföra en av de regelbundet återkommande utvärderingarna av företagets verksamhet.

Experterna representerar ett tiotal olika fackområden, såsom drift, underhåll, strålskydd samt ledarskap och organisationsutveckling. Tillsammans med en grupp OKG-värdar genomlyser experterna verksamheten i syfte att vägleda organisationen i sin strävan för ständiga förbättringar. Målet är givetvis att ta vara på experternas specialkunskaper och erfarenheter från kärnkraftskollegor från alla världens hörn.

– Oavsett de beslut som fattats om stängning av två av våra anläggningar är ett fortsatt internationellt erfarenhetsutbyte en oerhört värdefull pusselbit i vårt utvecklingsarbete, säger VD Johan Svenningsson. Med vårt förändrade uppdrag blir den här typen av utvärderingar och vägledningar till och med ännu viktigare än tidigare.

Sidan uppdaterad den 22 oktober 2015