OKG

Falsklarm vid O1 ledde till utrymning

Pressmeddelande den 23 april 2015

Ett brustet rör som befarades innehålla kvävgas ledde under torsdagskvällen till ett beslut om utrymning av delar av O1. Efter en noggrann utredning kunde dock faran blåsas över.

Under en dryg timmes tid under torsdagskvällen utrymdes medarbetarna vid den pågående underhållsavställningen vid O1. Orsaken till beslutet var misstanken om att ett brustet rör av mindre dimension i reaktorinneslutningen kunde tänkas innehålla kvävgas. Så var dock inte fallet och så snart detta konstaterats kunde samtliga återgå till arbetet.

- Vid incidenter av det här slaget är det självklart att sätta säkerheten främst och vidta de åtgärder som krävs för att ingen ska riskera att komma till skada, kommenterar VD Johan Svenningsson. Allt har således fungerat enligt fastlagda rutiner.

Sidan uppdaterad den 23 april 2015