OKG

Effekthöjning vid O2 skjuts på framtiden

Pressmeddelande den 17 juni 2015

OKG har nyligen omförhandlat det leverantörsavtal som rör en effekthöjning vid Oskarshamn 2 (O2). Det nya avtalet innebär att den effekthöjning på cirka 180 MW som var planerad att genomföras 2017 nu förvandlats till en option. I dagsläget finns inget beslut om när optionen ska lösas ut.

Den tredje etappen i moderniseringen av Oskarshamn 2 (O2) är inne i en intensiv fas med driftsättning, kontroll och provning inför den planerade återstarten den 20 december. Inom ramen för det nu genomförda installationsarbetet har det tagits höjd för en kommande kapacitetsökning av anläggningen från dagens 661 MW till 840 MW. Effekthöjningen var tänkt att genomföras 2017 och därmed utgöra den fjärde och sista etappen i moderniseringen av O2. Avtalet med den leverantör som ska effektuera kapacitetsökningen har dock omförhandlats och den planerade insatsen 2017 har skjutits på obestämd framtid.

– De aktuella marknadsprognoserna indikerar för närvarande inget behov av något så stort effekttillskott, kommenterar VD Johan Svenningsson. I och med att anläggningen till stor del redan dimensionerats för den högre effekten är vårt avtal nu omformulerat så att vi istället kan avropa en sådan höjning vid ett tillfälle när marknaden efterfrågar den.

På Oskarshamn 1 (O1) pågår provning efter årets underhållsavställning och därför har anläggningen för närvarande varierande produktionssiffror. På Oskarshamn 3 (O3) är den årliga underhållsavställningen avslutad enligt tidsplan och nu pågår utredning och åtgärder efter en störning i turbinanläggningen under effektuppgången.

 

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolspot.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 17 juni 2015