OKG

Driftstörning på O3

Publicerad 2015-01-05 09:24

Driften vid Oskarshamn 3 stoppades på söndagsförmiddagen. Ett fel i matarvattensystemet har lokaliserats och detta åtgärdas nu. Besked om återstartstidpunkt förväntas kunna lämnas senast tisdag morgon.

Strax före 10.00 på söndagsförmiddagen stoppades driften vid Oskarshamn 3 (O3). Orsaken konstaterades vara ett fel i styrningen av en matarvattenpump med följden att vattenflödet från turbinutrustningen blev ojämnt. Åtgärdsarbete har inletts och senast under tisdagsmorgonen förväntas besked kunna ges om när anläggningen kommer att återuppta leveranserna av el till kraftnätet.

Sidan uppdaterad den 5 januari 2015