OKG

Dags för underhållsavställning på O3

Pressmeddelande den 25 maj 2015

Efter en lugn driftsäsong med stabila elleveranser är det dags för årets revisionsavställning på Oskarshamn 3 (O3), en revision med många arbeten under kort tid.

Söndagen den 24 maj gick O3 från yttre nät för årets underhållsavställning, som med sina 21 dygn är en kort revision. O3 planeras att åter vara i drift lördagen den 13 juni.

Säkerheten kommer alltid i främsta rummet. Under revisionen har driftavdelningen på O3 fått extra resurser som kommer att röra sig inne i anläggningen med enda uppgift att upptäcka och förebygga arbetsmiljörisker samt förstärka ett professionellt beteende.

– Vi har även en utpekad koordinator i reaktorinneslutningen som kommer att kunna lösa upp knutar och se till att arbeten där löper på som planerat, säger Johan Dasht, produktionschef O3. Dessutom finns som vanligt dedikerade säkerhetscoacher som stöttar de arbeten som kräver ett särskilt arbetsmiljömässigt fokus.

I årets underhållsavställning är de tidsstyrande arbetena bränslebyte och omflyttning av bränsleelement i reaktortanken. Det sätts även ett stort fokus på inspektion av högtrycksturbinens ventiler i den konventionella turbinanläggningen. Där ska även två pumpar i huvudkylvattensystemet och högtrycksförvärmaren i turbinanläggningens matarvattensystem besiktigas.

I viktiga säkerhetssystem runt reaktortanken sker service på pumpar i huvudcirkulationssystemet och på olika ventiler. För el-, instrument- och kontrollutrustning är bytet av aktivitetsmätningen i huvudskorstenen ett stort arbete och dessutom ska diverse ställverksenheter bytas ut.

Vid Oskarshamn 1 (O1) är årets underhållsavställning avslutad och arbetet inför återstart har inletts. Säkerhetsmoderniseringen vid Oskarshamn 2 (O2) är samtidigt inne i en intensiv fas med driftsättning av en mängd olika system och komponenter.

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolspot.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 25 maj 2015