OKG

Ansökan om miljödom för O1-stängning inskickad

Pressmeddelande den 18 juni 2015

Någon tidpunkt för en stängning av Oskarshamn 1 (O1) har ännu inte fastställts. Genom att OKG nu gör en ansökan om en miljödom har dock en viktig milstolpe passerats i förberedelserna för en sådan.

Sedan ett drygt år tillbaka pågår förberedelser för en kommande stängning av Oskarshamn 1 (O1). Någon tidpunkt för stängningen finns inte fastställd, men det inledda förberedelsearbetet syftar till att kunna genomföra en stängning när den väl beslutas på ett ordnat och planerat vis.

Inom ramen för förberedelserna har en omfattande miljökonsekvensbeskrivning utarbetats. Denna ska ligga till grund för den miljödom som krävs för att så småningom kunna genomföra en stängning. I dagarna skickas detta material in till Mark- och Miljödomstolen i Växjö för att behandlingen ska kunna starta. Denna ska leda till att en miljödom bör kunna fastställas kring årsskiftet 2016 – 2017.

– Därmed inte sagt att en stängning är planerad att effektueras i anslutning till det, kommenterar VD Johan Svenningsson. En miljödom är visserligen en förutsättning för en stängning, men ett sådant beslut baseras uteslutande på affärsmässiga grunder.

O1 är en unik anläggning och ett gott exempel på högstående svensk ingenjörskonst. Efter snart femtio års drift är likväl bedömningen att anläggningen successivt tappar konkurrenskraft i relation till annan produktionskapacitet. Med rådande marknadsprognoser konstateras helt enkelt att den får allt svårare att bära sina egna kostnader för framtida underhållsbehov.

På O1 pågår för närvarande provning efter årets underhållsavställning och därför har anläggningen för närvarande varierande produktionssiffror. Säkerhetsmoderniseringen vid Oskarshamn 2 (O2) är samtidigt inne i en intensiv fas med driftsättning av en mängd olika system och komponenter och anläggningen har en planerad återstart den 20 december. Oskarshamn 3 (O3) är i en uppstartsfas efter årets revisionsavställning.

För information om eventuella förändringar hänvisas till nordiska elbörsens hemsida, nordpoolspot.com. Du kan dessutom alltid läsa om senast aktuell produktion via vår sida Produktionsinformation.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 18 juni 2015