OKG

Arkiv 2015

 • Tidigare återstart för O3

  Pressmeddelande den 21 december 2015

  Tidigt på lördagsmorgonen kunde O3 återuppta elleveranserna efter knappt fyra dygns stillestånd.

 • Tillfällig driftstörning på O3

  Pressmeddelande den 15 december 2015

  Natten till tisdag avbröts elproduktionen vid O3 när ett fel konstaterades i samband med ett kapacitetsprov på ett batteri i anläggningens reservkraftsystem.

 • Ny VD för OKG utsedd

  Pressmeddelande den 7 december 2015

  OKGs styrelse har idag utsett nuvarande produktionschefen vid O3, Johan Dasht, till ny VD på OKG från och med 1 januari 2016. Han efterträder Johan Svenningsson som efter tre och ett halvt år på posten nu blir chef för moderbolaget Uniper i Sverige.

 • O3 har återupptagit elleveranserna

  Pressmeddelande den 3 december 2015

  Efter knappt två veckors underhållsarbete återupptog Oskarshamn 3 (O3) elleveranserna tidigt på torsdagsmorgonen. Full kapacitet beräknas kunna uppnås efter helgen.

 • Tillfälligt stopp i produktionen på O3 för byte av ett bränsleelement

  Pressmeddelande den 20 november 2015

  Under lördagen stoppas produktionen tillfälligt på Oskarshamn 3 (O3) på grund av att ett skadat bränsleelement behöver bytas ut. Åtgärden beräknas ta åtta dygn och ambitionen är att reaktorn ska vara i drift igen den 29 november.

 • Målet – att lära av de bästa

  Nyhet den 22 oktober 2015

  Under tre veckors tid gästas OKG av ett trettiotal internationella kärntekniska experter i syfte att genomföra en av de regelbundet återkommande utvärderingarna av företagets verksamhet.

 • Beslut fattat om förtida stängning av O1 och O2

  Pressmeddelande den 14 oktober 2015

  Vid en extra bolagsstämma fastställde OKGs huvudägare E.ON idag sitt inriktningsbeslut om en förtida stängning av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2). Beslutet påverkar dock inte OKGs största reaktor, Oskarshamn 3 (O3), som även i fortsättningen kommer att ha en central roll för stabiliteten i svensk elförsörjning.

 • Full produktion på O1

  Pressmeddelande den 9 oktober 2015

  Sedan torsdagskvällen är Oskarshamn 1 (O1) åter i produktion, och full effekt nåddes fredag morgon.

 • Johan Svenningsson utsedd till VD för Uniper i Sverige

  Pressmeddelande den 29 september 2015

  OKGs VD Johan Svenningsson har utnämnts till högste ansvarige för Unipers svenska verksamhet samt VD för Sydkraft Nuclear Power AB, det som hittills hetat E.ON Kärnkraft Sverige AB. Det innebär att Johan kommer att lämna posten som VD för OKG och processen för att rekrytera hans ersättare har inletts.

 • O1-start med förhinder

  Pressmeddelande den 25 september 2015

  Ett tekniskt fel på en ventil medförde under torsdagskvällen att återstarten av Oskarshamn 1 (O1) avbröts. Driftstörningen inträffade i samband med ett obligatoriskt funktionsprov och en intern utredning ska nu fastställa orsaken till att den aktuella ventilen inte fungerade som förväntat.

 • O1 har lämnat nät för felsökning

  Pressmeddelande den 18 augusti 2015

  På grund av ett luftläckage in till kondensorn har Oskarshamn 1 (O1) lämnat nät och felsökning har påbörjats.

 • Ogynnsamma villkor begränsar OKG-produktion

  Pressmeddelande den 20 juli 2015

  Under den gångna helgen beordrades OKG att reducera elproduktionen. Åtgärden är en tillfällig anpassning till den låga efterfrågan som råder i semestertider och en konsekvens av de energipolitiska styrmedel som missgynnar kärnkraftsbaserad elproduktions konkurrenskraft.

Visa fler