OKG

Arkiv 2015

 • Tidigare återstart för O3

  Pressmeddelande den 21 december 2015

  Tidigt på lördagsmorgonen kunde O3 återuppta elleveranserna efter knappt fyra dygns stillestånd.

 • Tillfällig driftstörning på O3

  Pressmeddelande den 15 december 2015

  Natten till tisdag avbröts elproduktionen vid O3 när ett fel konstaterades i samband med ett kapacitetsprov på ett batteri i anläggningens reservkraftsystem.

 • Ny VD för OKG utsedd

  Pressmeddelande den 7 december 2015

  OKGs styrelse har idag utsett nuvarande produktionschefen vid O3, Johan Dasht, till ny VD på OKG från och med 1 januari 2016. Han efterträder Johan Svenningsson som efter tre och ett halvt år på posten nu blir chef för moderbolaget Uniper i Sverige.

 • O3 har återupptagit elleveranserna

  Pressmeddelande den 3 december 2015

  Efter knappt två veckors underhållsarbete återupptog Oskarshamn 3 (O3) elleveranserna tidigt på torsdagsmorgonen. Full kapacitet beräknas kunna uppnås efter helgen.

 • Tillfälligt stopp i produktionen på O3 för byte av ett bränsleelement

  Pressmeddelande den 20 november 2015

  Under lördagen stoppas produktionen tillfälligt på Oskarshamn 3 (O3) på grund av att ett skadat bränsleelement behöver bytas ut. Åtgärden beräknas ta åtta dygn och ambitionen är att reaktorn ska vara i drift igen den 29 november.

 • Målet – att lära av de bästa

  Nyhet den 22 oktober 2015

  Under tre veckors tid gästas OKG av ett trettiotal internationella kärntekniska experter i syfte att genomföra en av de regelbundet återkommande utvärderingarna av företagets verksamhet.

 • Beslut fattat om förtida stängning av O1 och O2

  Pressmeddelande den 14 oktober 2015

  Vid en extra bolagsstämma fastställde OKGs huvudägare E.ON idag sitt inriktningsbeslut om en förtida stängning av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2). Beslutet påverkar dock inte OKGs största reaktor, Oskarshamn 3 (O3), som även i fortsättningen kommer att ha en central roll för stabiliteten i svensk elförsörjning.

 • Full produktion på O1

  Pressmeddelande den 9 oktober 2015

  Sedan torsdagskvällen är Oskarshamn 1 (O1) åter i produktion, och full effekt nåddes fredag morgon.

 • Johan Svenningsson utsedd till VD för Uniper i Sverige

  Pressmeddelande den 29 september 2015

  OKGs VD Johan Svenningsson har utnämnts till högste ansvarige för Unipers svenska verksamhet samt VD för Sydkraft Nuclear Power AB, det som hittills hetat E.ON Kärnkraft Sverige AB. Det innebär att Johan kommer att lämna posten som VD för OKG och processen för att rekrytera hans ersättare har inletts.

 • O1-start med förhinder

  Pressmeddelande den 25 september 2015

  Ett tekniskt fel på en ventil medförde under torsdagskvällen att återstarten av Oskarshamn 1 (O1) avbröts. Driftstörningen inträffade i samband med ett obligatoriskt funktionsprov och en intern utredning ska nu fastställa orsaken till att den aktuella ventilen inte fungerade som förväntat.

 • O1 har lämnat nät för felsökning

  Pressmeddelande den 18 augusti 2015

  På grund av ett luftläckage in till kondensorn har Oskarshamn 1 (O1) lämnat nät och felsökning har påbörjats.

 • Ogynnsamma villkor begränsar OKG-produktion

  Pressmeddelande den 20 juli 2015

  Under den gångna helgen beordrades OKG att reducera elproduktionen. Åtgärden är en tillfällig anpassning till den låga efterfrågan som råder i semestertider och en konsekvens av de energipolitiska styrmedel som missgynnar kärnkraftsbaserad elproduktions konkurrenskraft.

 • OKG värd för internationell konferens

  Nyhet den 30 juni 2015

  Under den här veckan står OKG som värd för en internationell konferens då 22 delegater från världens alla hörn samlas i Oskarshamn för att diskutera åldringshantering inom kärnkraftsbranschen.

 • O1 och O3 levererar el igen efter framgångsrika underhållsåtgärder

  Pressmeddelande den 29 juni 2015

  Åtgärderna på Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 3 (O3) har gått mycket bra. O1 återupptog sin produktion natten till söndagen, ett dygn tidigare än beräknat och Oskarshamn 3 (O3) kunde leverera el igen igår kväll, några timmar tidigare än planerat.

 • E.ON förordar förtida stängning av O1 och O2

  Nyhet den 23 juni 2015

  OKGs huvudägare E.ON har idag fattat ett inriktningsbeslut där intentionen är en förtida stängning av O1 och O2. Ett formellt beslut i OKGs styrelse om huruvida den föreslagna stängningen ska genomföras eller ej förväntas fattas först efter sommaren.

 • O3 levererar el igen – O1 utför underhåll

  Pressmeddelande den 22 juni 2015

  I lördags kunde Oskarshamn 3 (O3) återigen leverera el till det svenska kraftnätet efter störningar under effektuppgången efter årets underhållsavställning. På söndagen togs Oskarshamn 1 (O1) ur produktion för ett planerat underhållsstopp.

 • Ansökan om miljödom för O1-stängning inskickad

  Pressmeddelande den 18 juni 2015

  Någon tidpunkt för en stängning av Oskarshamn 1 (O1) har ännu inte fastställts. Genom att OKG nu gör en ansökan om en miljödom har dock en viktig milstolpe passerats i förberedelserna för en sådan.

 • Effekthöjning vid O2 skjuts på framtiden

  Pressmeddelande den 17 juni 2015

  OKG har nyligen omförhandlat det leverantörsavtal som rör en effekthöjning vid Oskarshamn 2 (O2). Det nya avtalet innebär att den effekthöjning på cirka 180 MW som var planerad att genomföras 2017 nu förvandlats till en option. I dagsläget finns inget beslut om när optionen ska lösas ut.

 • O3 återstartad enligt plan efter underhållsavställning – problem under effektuppgången

  Pressmeddelande den 17 juni 2015

  Söndagen den 14 juni återstartade Oskarshamn 3 (O3), världens största kokvattenreaktor, helt enligt tidsplan efter den årliga underhållsavställningen. Effektuppgången har dock fått avbrytas på grund av störningar i turbinanläggningen och utredning samt åtgärder pågår för att kunna återstarta anläggningen.

 • Fem unga förtjänade OKG-stipendier

  Nyhet den 9 juni 2015

  Över en trevlig lunch på restaurang Badholmen premierades under måndagen 2015 års OKG-stipendiater för sina goda studieresultat.

 • OKG levererar åter el - revisionen på O1 avslutad

  Pressmeddelande den 8 juni 2015

  Tidigt i lördags morse fasade Oskarshamn 1 (O1) åter in på kraftnätet efter att ha avslutat årets revisionsavställning. Maximal leverans beräknas kunna nås senare i veckan när den inledande provperioden är avslutad.

 • Säkerhet i framkant på OKG

  Nyhet den 5 juni 2015

  Extrema händelser, som terrordåden i New York den 11 september 2001, har gett förändrade krav och förväntningar på OKGs förmåga att utveckla och förstå det egna fysiska skyddets betydelse för säkerheten. Efter en lite trevande start har företaget idag vunnit internationellt intresse för sättet att hantera denna del av säkerhetsarbetet.

 • Krånglande turbinventil förskjuter O1s återstart

  Nyhet den 31 maj 2015

  Åtgärdandet av en krånglande ventil i den konventionella turbinutrustningen innebär att återstarten för Oskarshamn 1 (O1) nu beräknas kunna ske i slutet av veckan.

 • Dags för underhållsavställning på O3

  Pressmeddelande den 25 maj 2015

  Efter en lugn driftsäsong med stabila elleveranser är det dags för årets revisionsavställning på Oskarshamn 3 (O3), en revision med många arbeten under kort tid.

 • Underleverantör drog fördel av ogiltiga läkarintyg

  Pressmeddelande den 7 maj 2015

  I veckan har fyra personer utestängts från arbete på OKG. Anledningen är att det uppdagats oegentligheter i deras tillträdeshandlingar. Det rör sig om ogiltiga läkarintyg och förutom att OKG genast inventerat om sådana förekommer i fler fall, så har företagets leverantör av företagshälsovård, Previa, polisanmält det inträffade.

 • 250 TWh producerade på Oskarshamn 3

  Nyhet den 4 maj 2015

  Den 3 mars i år fyllde Oskarshamn 3 (O3) 30 år och i fredags den 1 maj passerade anläggningen en sammanlagd bruttoproduktion på 250 terawattimmar (TWh). Den energimängden motsvarar en årsförbrukning av el för cirka 10 miljoner normalstora villor.

 • Viktig milstolpe uppnådd för Oskarshamn 2

  Pressmeddelande den 24 april 2015

  Säkerhetsmoderniseringen av Oskarshamn 2 (O2) har nått en viktig milstolpe. Det omfattande arbetet med kabeldragningen är slutfört och nu går projektet över i den avslutande fasen - driftsättning.

 • Falsklarm vid O1 ledde till utrymning

  Pressmeddelande den 23 april 2015

  Ett brustet rör som befarades innehålla kvävgas ledde under torsdagskvällen till ett beslut om utrymning av delar av O1. Efter en noggrann utredning kunde dock faran blåsas över.

 • O2s simulator – en pilotverksamhet för framdrift

  Nyhet den 20 april 2015

  Under det pågående moderniseringsprojektet på Oskarshamn 2 (O2), projekt Plex, har en rad förbättringsåtgärder implementerats. Bland annat finns ett nytt kontrollrum och en ny simulator på plats. På Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU) utbildas inte bara driftpersonalen på O2, där testas även simulatorn. Det är ett omfattande arbete som har gett både kostnadsbesparingar och kontrollrummet en högre standard.

 • Vinnare utsedd i OKGs konstnärstävling

  Nyhet den 2 april 2015

  Konstnärstävlingen som arrangeras med anledning av OKGs 50-årsjubileum är nu avgjord. Med nästan hälften av de cirka 600 rösterna vann konstnären Gösta Holmer från Blankaholm som har skapat bidrag nummer 2; Energikällan.

 • O1-stopp efter rekordlång driftperiod

  Pressmeddelande den 24 mars 2015

  Efter en rekordlång driftperiod utan avbrott drabbades Oskarshamn 1 (O1) under måndagen av en driftstörning. Störningen uppträdde bara två dagar innan ett planerat stopp för att avhjälpa ett vattenläckage i anläggningens förvärmarsystem. I och med att den årliga underhållsperioden dessutom tar sin början i samband med påskhelgen har det beslutats att anläggningen inte återstartas förrän efter att de arbetena slutförts den 22 maj.

 • Oskarshamn 2 totalt säkerhetsmoderniserad innan årsskiftet

  Pressmeddelande den 12 mars 2015

  Nu bedöms den pågående säkerhetsmoderniseringen av Oskarshamn 2 (O2) vara slutförd innan årsskiftet. Ökad precision i uppskattningen av återstående arbetens tidsåtgång samt tillkommande analysarbeten ligger till grund för bedömningen och den reviderade tidplanen.

 • Sälen Torsten tillbaka i Östersjön

  Nyhet den 13 februari 2015

  Sedan slutet av november har en säl befunnit sig i en av intagsdammarna på OKG. Flera infångningsförsök har gjorts, och igår kunde sälen äntligen släppas tillbaka ut i Östersjön.

 • OKG-året 2014 – fokus på leveranser för framtiden

  Pressmeddelande den 21 januari 2015

  OKG-organisationen fortsatte under 2014 att lägga grunden för långsiktigt tillförlitliga elleveranser. Såväl Oskarshamn 1 (O1) som Oskarshamn 3 (O3) levererade på en stabil och hög nivå och genomförde även mycket omfattande underhållsavställningar. Vid Oskarshamn 2 (O2) intensifierades samtidigt det investeringsprojekt som skapar förutsättningar för en uthållig leveransförmåga de närmaste tjugo åren.

 • O3 levererar el igen

  Nyhet den 19 januari 2015

  I lördags eftermiddag, den 17 januari, kunde världens största kokvattenreaktor Oskarshamn 3 (O3) efter väl genomförda åtgärder åter leverera el till det svenska kraftnätet.

 • Fortsatta driftstörningar på O3

  Nyhet den 13 januari 2015

  Det är fortsatta driftstörningar på Oskarshamn 3 (O3) och nu pågår ett intensivt arbete för att åter få anläggningen i drift.

Visa fler