OKG

Vi tar ansvar för hela den kärntekniska livscykeln

OKG tar ansvar för hela den kärntekniska livscykeln och förutom att producera säker och konkurrenskraftig el med kärnkraft, ingår det i uppdraget även att genomföra en ansvarsfull och kostnadseffektiv avveckling av de anläggningar som tas ur drift.

Under 2015 fattade OKGs dåvarande majoritetsägare beslut om en förtida stängning av Oskarshamn 1 (O1) och Oskarshamn 2 (O2). Beslutet innebar att O2, som vid tidpunkten för beslutet befann sig mitt i ett moderniseringsprojekt, inte skulle återstarta samt att O1 skulle tas ur drift vid halvårsskiftet 2017.

Beslut fattat om förtida stängning av O1 och O2

Pionjäranläggning förtidspensioneras efter 45 år i samhällets tjänst

Vad händer nu?

På OKG pågår för närvarande ett intensivt planerings- och förberedelsearbete både vad gäller projektering och tillståndshantering, men också att tömma O1 och O2 på bränsle. Detta för att skapa förutsättningar att påbörja den storskaliga nedmonteringen och rivningen omkring år 2020.

Sidan uppdaterad den 28 juni 2017