OKG

Stresstest av kärnkraftverk

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och de svenska kärnkraftverken har kommit överens om att med anledning av kärnkraftsolyckan i Japan genomföra en översyn av pågående och planerade säkerhetshöjande åtgärder. Olyckan medför många frågeställningar om anläggningarnas konstruktion och bolagets förmåga att hantera svåra reaktorolyckor. SSM har vidare beslutat att genomföra så kallade "stresstester" i vilka anläggningarnas konstruktion ska prövas och OKG ska även föreslå tänkbara förbättringsåtgärder.

Vad innebär egentligen ett stresstest?

Stresstesterna innebär att OKG ska ta fram analyser på hur robusta våra anläggningar är. Det ingår alltså inga som helst praktiska åtgärder. Till sin hjälp har OKG haft ett styrdokument från ENSREG (European Nuclear Safety Regulator Group) som är en oberoende myndighet inom EU bestående av representanter från samtliga 27 EU-länders strålsäkerhetsmyndigheter eller liknande. Dokumentet har bland annat reglerat inom vilka områden stresstesterna ska utföras, nämligen:

  • Jordbävning
  • Översvämning
  • Bortfall av elförsörjning
  • Förlorad värmesänka
  • Stora haverier
  • Beredskap

Redan i befintliga säkerhetsredovisningar har man självklart utfört analyser på hur stora påfrestningar OKGs anläggningar klarar av, exempelvis vid jordbävningar eller översvämningar. Dessa analyser har utgått från realistiska scenarier utifrån OKGs geografiska placering. I de stresstester som nu utförs jobbar man istället mot väl tilltagna händelser, och gör utifrån dessa ingenjörsmässiga bedömningar kring OKGs status.

Inom stresstestets uppdrag ingår även att säkerställa att OKG tillvaratar alla erfarenheter och konsekvenser av kärnkraftsolyckan vid Fukushima, något som vi på OKG redan har vana av. Efter kärnkraftsolyckan på Three Mile Island i USA utförde OKG nämligen ett stort analysarbete som bland annat resulterade i våra konsekvenslindrande RAMA-filter. Ett system som enbart återfinns i Sverige, Finland och Schweiz.

Den 31 oktober ska OKG lämna ifrån sig resultatet från stresstesterna, i form av en rapport, till SSM. En rapport som dels beskriver de analyser som utförts och som även prioriterar vilka åtgärder som ger störst säkerhetsnytta för OKG att genomföra. Därefter är det myndighetens uppdrag att sammanställa de svenska kärnkraftverkens rapporter och lämna in en slutgiltig till EU vid årsskiftet. Någon gång under våren kommer det sedan att genomföras en Peer review på SSM av andra europeiska myndigheter, och inte förrän halvårsskiftet 2012 kommer EU att lämna rekommendationer kring vad som behöver åtgärdas på de europeiska kärnkraftverken. Först därefter kan SSM fatta sina beslut.

Tidsplan

15 augusti 2011 – Lägesrapport inskickad till SSM
31 oktober 2011 – Slutrapport inskickad till SSM
31 december 2011 – Slutrapport inskickad till EU
30 juni 2012 – EU lämnar slutgiltigt ställningstagande

Sidan granskad den 26 augusti 2019