OKG

Säkerhetshöjande åtgärder

För att ytterligare höja anläggningens säkerhet har flera åtgärder genomförts.

De största förändringarna är:

  • Förstärkt oberoende mellan olika säkerhetssystem, som innebär att snabbstoppsystemet fungerar oberoende om avblåsningssystemet tryckavlastar reaktorn eller inte.

  • Förstärkning av nuvarande kylkedjor för inneslutningskylning med en ökad kapacitet och större kylare.

  • Automatisk borinpumpning. Om inte snabbstoppsystemet fungerar så att styrstavarna körs in i härden kommer boret att automatiskt pumpas in i härden och processen stoppas.

  • Nytt oberoende kylsystem för nedkylning av reaktorn, som innebär att reaktorn kan tas ned i tryck och temperatur av än fler system.

  • Oberoende vatteninpumpning. Om inte kondensationsbassängen är tillgänglig är detta ytterligare ett sätt att kyla reaktorn.
Sidan granskad den 26 juli 2017