OKG

Effekthöjande åtgärder

För att öka den producerade effekten från 1 200 MW till 1 450 MW, och med det till världens största kokvattenreaktor, har ett flertal åtgärder gjors i anläggningen.

De största förändringarna är:

  • Installation av åtta nya huvudcirkulationspumpar, nya ångskalsventiler och en ny förbättrad kylkedja.
  • Nya interna delar i reaktortanken, så som ångseparator, fuktavskiljare och moderatortanklock.
  • En ny turbinsträng bestående av en ny högtrycksturbin och tre nya lågtrycksturbiner.
  • Nya havskylvattenpumpar.
  • Ny generator.
  • Mindre kontrollrumsförändringar.
  • Anrikningsgrader på bränsleelementen i härden ökas.
Sidan granskad den 26 juli 2017