OKG

Tunga lyft på O2

Moderniseringsarbetena i turbinhallen är nu i slutfasen och har omfattat flera tunga lyft, som kräver stor precision. Det kanske mest spektakulära lyften, har varit de som skett i samband med byte av mellanöverhettare – två riktigt stora och tunga komponenter som efter att ångan passerat genom högtrycksturbinen värmer och befriar ångan från fukt innan den når lågtrycksturbinerna.

I samband med moderniseringen av O2 har de gamla mellanöverhettarna lyfts ut och nya har lyfts på plats. Sammantaget har lyften med traversen i turbinhallen därmed omfattat cirka 500 ton, varav vardera lyft av de gamla mellanöverhettarna har omfattat precisionslyft på 158 ton. De nya mellanöverhettarna är tyngre. De lyftes därför in i två halvor vardera och svetsades sedan ihop på plats.

Ett lyft av en av de gamla mellanöverhettarna har dokumenterats på film, som du kan se nedan.

Sidan granskad den 26 juli 2017