OKG

Hjärnbyte på O2

Moderniseringen av O2s kontrollrum har påbörjats. Ombyggnationen kan liknas vid ett byte av hjärna i anläggningen.

– Vi har nu nått den hittills viktigaste milstenen i säkerhetsmoderniseringen av O2, vilket innebär ett rejält tillskott i de insatser som görs för att förlänga anläggningens tekniska livslängd till 60 år. Ombyggnationen av kontrollrummet är den mest komplexa åtgärden i moderniseringen av kontrollutrustningen, där analoga system från slutet av 1960-talet ersätts med digital programmerbar teknik, säger delprojektledare Mats Andersson, som varit med sedan moderniseringsprojektet startade 2004.

– Överhuvudtaget är installationer av ny elkrafts- och kontrollutrustning den mest omfattande delen av säkerhetsmoderniseringen, där vi också separerar drift- och säkerhetsrelaterad utrustning från varandra i fysisk bemärkelse, säger Mats.

Bra överblick

För att minimera installationstiden har en stor mängd arbeten utförts på förhand. Under den nu pågående säkerhetsmoderniseringen kopplas denna teknik samman med befintlig anläggning. Detta kan liknas med nervtrådar som binds samman mellan styrsystem, kontrollrum och utrustning i anläggningen.

I samband med moderniseringen av kontrollrummet utvecklas även det så kallade operatörsgränssnittet. Operatörerna kommer efter moderniseringen att arbeta via ett bildskärmsbaserat gränssnitt i kontrollrummet, vilket innebär en öppnare miljö och bättre överblick över processystemen. Arbetssättet i det nya kontrollrummet kommer i hög grad att bygga på operatörernas erfarenhet. De har också varit engagerade i konstruktionsfasen av det nya kontrollrummet. Det blir således ett kontrollrum som operatörerna vill ha.

För att kunna genomföra den nu aktuella ombyggnationen av kontrollrummet, driftsattes i augusti ett temporärt och begränsat kontrollrum. Detta används för övervakning och kontroll av viktiga system under tiden som det ordinarie uppgraderas.

Fakta

  • Total längd nytt kablage för el & styrutrustning: cirka 1 000 kilometer
  • Total längd på nytt kablage in till kontrollrummet: cirka 130 kilometer
  • Total längd på nytt kablage inom kontrollrummet: cirka 52 kilometer
  • Totalt antal nya kablar in till kontrollrummet: cirka 1 300 st
  • El- & I&C skåp: 715 st
  • Berört antal elektriska komponenter: 5 900 st
Sidan granskad den 26 juli 2017