OKG

Säkerhetshöjande åtgärder

I samband med revisionsavställningen 2013 utförs ett stort antal åtgärder som på olika sätt syftar till att höja säkerheten i anläggningen. Nedan listas några av de viktigaste.

Förstärkt reservkraft

Ett kärnkraftverk är beroende av en fungerande strömförsörjning för att driva de interna säkerhetssystemen. När det vanliga kraftnätet drabbas av ett avbrott träder därför reservkraftsystem in och upprätthåller strömförsörjningen. I samband med projektet installeras nu fyra nya dieselgeneratorer. Två av dessa ersätter befintliga dieslar men två är helt nya och kompletterar de som redan finns. När säkerheten bibehålls genom att man har flera olika reserver av samma tekniska lösning kallas det för redundans och det är ett av de sätt man använder för att bygga upp säkerheten på ett kärnkraftverk.

Förstärkt resteffektkylning

När en reaktor stängs av fortsätter bränslet att vara varmt och därför behöver den så kallade resteffekten kylas bort. Det befintliga kylsystemet för resteffekt kommer nu att förstärkas med ytterligare ett kylsystem som går direkt mot reaktortanken. I dagens system leds värmen ner i kondensationsbassängen i reaktorinneslutningen. Två olika tekniska lösningar för ett och samma fenomen kallas för diversifiering och är ett av de sätt som man använder för att bygga upp säkerheten på kärnkraftverk.

Nytt reaktorskyddssystem

Ett nytt mjukvarubaserat reaktorskyddssystem (RPS) införs på O2. Det ersätter dagens reläbaserade teknik. Ett mjukvarubaserat system ger mer information till både operatörer och underhållspersonal om olika processer i anläggningen. I samband med detta förändras även kontrollrumsutformningen. Operatörerna kommer nu att kunna styra och följa driften via datorer och storbildsskärmar.

Hjärnbyte på O2

Övriga säkerhetshöjande åtgärder

Förutom de redan angivna säkerhetshöjande åtgärderna tillkommer flera andra för att anpassa anläggningen till moderna krav och förändrade förhållanden i samband med effekthöjningen. Bland annat byts de inre skalventilerna i ångsystemet ut, likaså fuktavskiljaren i reaktortanken och ventilerna i tryckavsäkringssystemet. Kapaciteten ökas i snabbstoppssystemet och flera upphängningar och infästningar stärks.

Haveriavluftning

Haveriavluftning infördes dessutom på både O1 och O2 i samband med revisionsavställningarna 2009. Om ett allvarligt haveri inträffar behöver reaktorhärden kylas med vatten för att undvika en härdsmälta. Vattenfyllningen av reaktortanken skulle kunna försvåras av gaser som samlas i tankens övre del. Genom att montera ett avluftningssystem i tankens topp kan gaserna vädras ut i reaktorinneslutningen.

Sidan granskad den 26 juli 2017