OKG

Modernisering med mervärden

Moderniseringen av O2 skapar mervärde för samhälle och klimat. Det stora projektet är indelat i etapper och avslutas med en effekthöjning. I filmen nedan presenteras projektet i koncentrat och projektledare Anders Helmersson berättar om nuläget i säkerhetsmoderniseringen.

Sidan granskad den 26 juli 2017