OKG

Termisk effekthöjning

En termisk effekthöjning planeras på O2. Idag är den termiska effekten på O2 1 800 MW och efter den planerade effekthöjningen är motsvarande siffra 2 300 MW. Det går inte att öka antalet bränsleelement i reaktorhärden, istället sker effekthöjningen genom ett ökat effektuttag på bränslet. Enkelt uttryckt kommer bränslet att förbrukas snabbare än det gör idag då bränsleelementen har en livslängd på fem år.

Effektuttaget regleras genom styrstavarnas utdragningsmönster och ett ökat flöde genom reaktortanken. Den termiska effekthöjningen för med sig en hel del förändringar i anläggningen. Högtrycksturbinen kommer att ersättas med en ny, i vissa fall behöver ventiler bytas ut, rörupphängningar förstärkas eller kapaciteten i system höjas. I andra fall är systemen redan från början byggda med en sådan marginal att inga förändringar krävs.

Den termiska effekthöjningen ger ungefär 180 MW mer el ut på nätet. Tillsammans med de verkningsgradsförbättringar som kommer automatiskt med turbinbytet ökas effekten på O2 från ursprungliga 620 MW till nära 850 MW. Detta är den största procentuella effekthöjning som någonsin planerats i världen.

Efter ett beslut i slutet av april 2010 har regeringen godkänt effekthöjning av O2. Effekthöjningen genomförs efter att den tredje etappen av de säkerhetshöjande åtgärderna 2013 är avklarad, och i nuläget är effekthöjningen inplanerad år 2015. Regeringsbeslutet föregicks av positivt yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och från Miljödomstolen under 2009.

Tidigare turbinåtgärder - ökad effekt

Vid revisionsavställningen 2009 installerades nya lågtrycksturbiner på O2. Moderniseringar och ombyggnationer gjordes också på en del av turbinernas kringsystem. Utbytet gjordes av åldringsskäl, den gamla turbinen hade inte klarat av den nu planerade livslängden på O2. Moderna turbiner har en annan utformning och därmed bättre verkningsgrad. Efter turbinbytet ökade effekten på O2 med omkring 48 MW.

Sidan granskad den 26 juli 2017